Frågor och svar

Jag har legitimation och behörighet i grundskolan (fritidspedagogexamen). Kan jag komplettera med fler behörigheter?

För att få fler behörigheter på något annat sätt måste du först skaffa dig kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en förskollärarexamen, grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.

Du kan också få behörighet genom lång undervisningserfarenhet eller genom att läsa kurser inom Lärarlyftet för fritidspedagoger.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.