Frågor och svar

Kan jag få behörighet att undervisa som speciallärare i förskolan?

Nej, någon sådan behörighet finns inte.