Frågor och svar

Kan ni skicka ut min legitimation på nytt?

Ja. Mejla i så fall ditt fullständiga personnummer eller födelsenummer till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se