Frågor och svar

Varför finns det inte automatisk tillgång till lärarregistret?

Skolverket har ingen automatiserad lösning för registerutdrag. Vi vet att det finns ett sådant behov och arbetar med att ta fram en lösning.