Skolverkets författningssamling, SKOLFS

Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter. En förutsättning är att regeringen har beslutat att Skolverket får besluta om föreskrifter inom ett visst område.

SKOLFS innehåller

  • alla föreskrifter som Skolverket gett ut sedan den 1 juli 1991
  • Skolverkets allmänna råd sedan 2000
  • vissa förordningar som regeringen bestämt ska kungöras i SKOLFS istället för i Svensk författningssamling (SFS)
  • föreskrifter som beslutats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Föreskrifterna och de allmänna råden i SKOLFS numreras med

  • ett årtalsnummer för det år då de ges ut
  • ett löpande ordningsnummer (SKOLFS ÅÅÅÅ:NN).

Sök SKOLFS

Senast uppdaterad 12 april 2021