Skolverkets författningssamling, SKOLFS

Skolverket ger ut föreskrifter och allmänna råd i Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Författningssamlingen innehåller även föreskrifter beslutade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Författningssamlingen innehåller även vissa förordningar – till exempel läroplaner – om regeringen har beslutat att dessa ska göras offentliga i SKOLFS i stället för i Svensk författningssamling (SFS).

Svensk författningssamling (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika versioner av föreskrifter

Nya författningar offentliggörs genom en grundförfattning. Vid en ändring i författningen publiceras en ändringsförfattning och en senaste lydelse (en konsoliderad version där alla ändringar har förts in och visar föreskrifterna i dess senast gällande lydelse i sin helhet).

Se andra vanliga termer i författningarna och vad de betyder

Numrering

Föreskrifterna och de allmänna råden i SKOLFS numreras med ett årtalsnummer för det år då de ges ut och ett löpande ordningsnummer (SKOLFS ÅÅÅÅ:NN).

Sök i vår författningssamling

Senast uppdaterad 29 mars 2023