Skolfsnr Dokumenttitel
2020:193 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2020:192 Beslut om upphävande av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2016:2) om utbildning för nyanlända elever
2020:184 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2020:183 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2020:182 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2020:181 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2020:180 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:75) om ämnesplan för ämnet industrirör svets VVS i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:179 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:79) om ämnesplan för ämnet systemkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:178 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lås- och passerteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:177 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2020:176 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2020:175 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan
2020:174 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2020:173 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
2020:172 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:119) om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt
2020:171 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformning av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:170 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23) om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2020:169 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
2020:168 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:86) om ämnesplan för ämnet växtodling i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:167 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:85) om ämnesplan för ämnet trädgårdsodling i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:166 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:186) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:165 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:131) om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå;
2020:164 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:129) om ämnesplan för ämnet modersmål i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:163 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:128) om ämnesplan för ämnet hem- och konsumentkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:162 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:127) om ämnesplan för ämnet geografi i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå;
2020:161 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:126) om ämnesplan för ämnet eurytmi i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:160 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:125) om ämnesplan för ämnet teater i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:159 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:124) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:158 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:123) om ämnesplan för ämnet medieproduktion i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:157 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:122) om ämnesplan för ämnet konst och kultur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:156 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:121) om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:155 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:120) om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:154 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:119) om ämnesplan för ämnet digitalt skapande i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:153 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:118) om ämnesplan för ämnet dans i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:152 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:117) om ämnesplan för ämnet bild i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:151 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:116) om ämnesplan för ämnet inköp och logistik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:150 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:115) om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:149 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:114) om ämnesplan för ämnet handel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:148 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:113) om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:147 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:112) om ämnesplan för ämnet administration i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:146 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:111) om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:145 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:110) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:144 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:109) om ämnesplan för ämnet måltids- och branschkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:143 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:108) om ämnesplan för ämnet matupplevelser i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:142 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:107) om ämnesplan för ämnet matlagningskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:141 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:106) om ämnesplan för ämnet lokalvård i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:140 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:105) om ämnesplan för ämnet livsmedels- och näringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:139 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:104) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:138 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:103) om ämnesplan för ämnet bageri- och konditorikunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:137 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:102) om ämnesplan för ämnet verkstadsteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:136 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:101) om ämnesplan för ämnet material och verktyg i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:135 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:100) om ämnesplan för ämnet industriell produktion i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:134 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:99) om ämnesplan för ämnet hantverkstekniker i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:133 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:98) om ämnesplan för ämnet hantverk och produktion i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:132 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:97) om ämnesplan för ämnet form och design i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:131 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:96) om ämnesplan för ämnet lager och terminal i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:130 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:95) om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:129 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:94) om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:128 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:93) om ämnesplan för ämnet fordonsvård i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:127 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:92) om ämnesplan för ämnet fordonsteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:126 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:91) om ämnesplan för ämnet fordonsbranschen i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:125 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:90) om ämnesplan för ämnet måleri i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:124 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:89) om ämnesplan för ämnet fastighetsskötsel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:123 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:88) om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:122 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:87) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:121 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:86) om ämnesplan för ämnet människokroppen i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:120 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:85) om ämnesplan för ämnet människan i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:119 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:84) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:118 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:83) om ämnesplan för ämnet fritid och friskvård i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:117 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:82) om ämnesplan för ämnet barnet i förskolan i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:81) om ämnesplan för ämnet växtkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:115 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:80) om ämnesplan för ämnet trädgårdsanläggning i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:114 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:79) om ämnesplan för ämnet sällskapsdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:113 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:78) om ämnesplan för ämnet skötsel av utemiljöer i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:112 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:77) om ämnesplan för ämnet skogsbruk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:111 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:75) om ämnesplan för ämnet naturbruksteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:110 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:74) om ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:109 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:73) om ämnesplan för ämnet motor- och röjmotorsåg i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:108 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:72) om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:107 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:71) om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:106 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:70) om ämnesplan för ämnet biologi – naturbruk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:105 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:63) om ämnesplan för ämnet svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:104 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:62) om ämnesplan för ämnet svenska i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:103 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:61) om ämnesplan för ämnet samhällskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:102 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:60) om ämnesplan för ämnet religionskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:101 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:59) om ämnesplan för ämnet naturkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:100 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:58) om ämnesplan för ämnet matematik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:99 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:56) om ämnesplan för ämnet historia i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:98 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:55) om ämnesplan för ämnet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:97 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:54) om ämnesplan för ämnet engelska i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:96 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2020:92 Statens skolinspektions föreskrifter om anmälan av nya inriktningar på naturbruksprogrammet enligt förordningen (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
2020:91 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:55) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:90 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för anställning av lärarassistenter
2020:89 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2020:88 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen
2020:87 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:68) om ämnesplan för ämnet spårfordonsteknik i gymnasieskolan
2020:86 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:128) om ämnesplan för ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:85 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:10) om ämnesplan för ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:84 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:125) om ämnesplan för ämnet teater i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:83 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:124) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2020:82 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:67) om ämnesplan för ämnet samisk mat och matkultur i gymnasieskolan
2020:81 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:66) om ämnesplan för ämnet samernas kultur och historia i gymnasieskolan
2020:80 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:47) om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2020:79 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:46) om ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2020:78 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:17) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2020:77 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:16) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2020:76 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:193) om ämnesplan för ämnet naturguidning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:75 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:177) om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:74 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:145) om ämnesplan för ämnet specialpedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:73 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:144) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan
2020:72 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:51) om kurser för estetiska programmet
2020:71 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2020:70 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan
2020:69 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen
2020:68 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan
2020:67 Föreskrifter om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
2020:66 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning
2020:65 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:66) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning
2020:64 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:100) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2020:63 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan
2020:61 Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:16) om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan
2020:60 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:50) om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
2020:59 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:158) om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan
2020:58 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
2020:57 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
2020:56 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:148) om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan
2020:55 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan
2020:54 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2020:52 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:40) om nationella prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021
2020:51 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:39) om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2020/2021
2020:50 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2020:44 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2020:43 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2020:42 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2020:41 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2020:40 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet
2020:39 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2020:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2020:37 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2020:36 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:69) om ämnesplan för ämnet skogsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:35 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:190) om ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:34 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:142) om ämnesplan för ämnet socialt arbete i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:33 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:127) om ämnesplan för ämnet hantverk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:32 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturturism i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:31 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:19) om ämnesplan för ämnet hälsovård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:30 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:55) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:101) om ämnesplan för ämnet psykiatri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:28 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:100) om ämnesplan för ämnet pedagogik i vård och omsorg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:93) om ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:26 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet social omsorg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:25 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet rättspsykiatri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:24 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet omvårdnad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:23 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälso- och sjukvård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:22 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet funktionsförmåga och funktionsnedsättning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:21 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet barn- och ungdomsvård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:20 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anatomi och fysiologi i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2020:18 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet truckteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:17 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skogsbruksmaskinsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:16 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet personbilar – service och underhållsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:15 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet personbilar – reparations- och systemteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:14 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mobila maskiner – reparations- och systemteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:13 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lastbilspåbyggnadsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:12 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:11 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lastbilar och mobila maskiner – motorteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:10 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:10 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lastbilar – reparations- och systemteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:9 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksmaskinsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:8 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet husvagns- och husbilsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:7 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet grönyte- och småmaskinsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:6 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet flerbränslefordonsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:5 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet el- och hybridfordonsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:4 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bussteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:3 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ATV- och motorcykelteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:2 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2020
2020:1 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2020
2019:42 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2019:41 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021
2019:40 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021
2019:39 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2020/2021
2019:38 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2020/2021
2019:37 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2020/2021
2019:36 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2020/2021
2019:35 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
2019:34 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:51) om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2019:33 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2019:32 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2020
2019:31 Förordning om skolindex för år 2020
2019:30 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare
2019:29 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning
2019:28 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:253) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
2019:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:61) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
2019:26 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2019:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:143) om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
2019:24 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2019:23 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2019:22 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2019:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan om riksidrottsgymnasium
2019:19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2019:10 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2019:9 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2019:8 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
2019:7 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2019:4 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2019:3 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov
2019:2 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:12) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov
2019:1 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:3) om ansökan om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
2018:269 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:101) om nationella slutprov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2018:268 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:100) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2018:267 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:99) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2018/2019
2018:266 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:98) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2018/2019
2018:265 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:97) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2018/2019
2018:264 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:96) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2018/2019
2018:263 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2019 och första kalenderhalvåret 2020
2018:262 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2019 och första kalenderhalvåret 2020
2018:261 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2019/2020
2018:260 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2019/2020
2018:259 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2019/2020
2018:258 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2019/2020
2018:257 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunalvuxenutbildning i svenska för invandrare
2018:256 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
2018:255 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
2018:254 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
2018:253 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare
2018:253 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
2018:252 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154) om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
2018:251 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt om urval till gymnasiesärskolans nationella program
2018:249 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2018:248 Förordning om skolindex för år 2019
2018:247 Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning
2018:246 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan
2018:245 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:26) om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:244 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan
2018:243 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2018:242 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2018:241 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:5) om vissa bidrag för elever vid internationella skolor på gymnasienivå 2011;
2018:240 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2011
2018:239 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:6) om kommuners uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan;
2018:238 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:5) om vissa bidrag för elever vid internationella skolor på gymnasienivå 2010;
2018:237 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:4) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010;
2018:236 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:36) om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasieskolan
2018:235 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:22) om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare;
2018:234 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2009:13) om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor 2009;
2018:233 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:86) om kursplan och betygskriterier för ämnet Tematisk specialisering inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2018:232 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:66) om kursplan och betygskriterier för ämnet Samhällskunskap inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning;
2018:231 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:65) om kursplan och betygskriterier för ämnet Idrott och hälsa inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
2018:230 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:64) om kursplan och betygskriterier för ämnet Historia inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning;
2018:229 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:63) om kursplan och betygskriterier för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning;
2018:228 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:29) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2008/2009;
2018:227 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:28) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2008/2009;
2018:226 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2008:5) om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor;
2018:225 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:36) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2007/2008;
2018:224 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:35) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2007/2008;
2018:223 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:8) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2006/2007;
2018:222 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:7) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2006/2007;
2018:221 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:29) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2005/2006;
2018:220 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:28) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2005/2006;
2018:219 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:9) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2004/2005;
2018:218 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:8) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2004/2005;
2018:217 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:16) om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasiesärskolan
2018:216 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:14) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2003/2004;
2018:215 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:13) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2003/2004;
2018:214 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:13) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2002/2003;
2018:213 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:12) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2002/2003;
2018:212 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:4) om tillämpningen av betygskriterier i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux
2018:211 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:3) om kursplaner och betygskriterier i yrkesämnen, estetiska ämnen och vissa andra ämnen för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux
2018:210 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:2) om kursplaner och betygskriterier i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och estetisk verksamhet för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan och gymnasial särvux samt i idrott och hälsa för nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan
2018:209 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:26) om kursplaner för verksamhetsträning inom individuella program i gymnasiesärskolan
2018:208 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:25) om kursplaner och betygskriterier för yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan
2018:207 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning
2018:207 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning
2018:206 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:5) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2001/2002;
2018:205 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:4) om obligatoriska nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i gymnasieskolan läsåret 2001/2002;
2018:204 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:165) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg i gymnasieskolan
2018:203 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:164) om kursplan och betygskriterier för lärande i arbetslivet i gymnasieskolan;
2018:202 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:162) om kursplan för projektarbete i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:201 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:153) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:200 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:134) om tillämpningen av betygskriterier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:199 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:133) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet VVS-teknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:198 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:132) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet verktygsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:197 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:131) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet verkstadsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:196 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:130) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet vattenkraftteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:195 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:129) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet vattenbruk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:194 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:128) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet vatten- och miljöteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:193 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:127) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet underhållsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:192 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:126) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet turism i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:191 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:125) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet träteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:190 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:124) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet träförädling i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:189 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:123) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet trädgårdsanläggning i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:188 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:122) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet tryckteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:187 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:121) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet transportteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:186 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:120) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet textkommunikation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:185 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:119) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet textil och konfektion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:184 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:118) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teleinstallation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:183 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:117) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teknikutveckling i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:182 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter(SKOLFS 2000:116) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teckenspråk för hörande i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:181 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:115) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet teater i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:180 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:114) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svetsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:179 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:113) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet styrteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:178 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:112) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet styckningskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:177 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:111) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet specialidrott i gymnasieskolan;
2018:176 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:110) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet social omsorg i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:175 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:109) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet skoglig produktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:174 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:108) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:173 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:107) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rörlig bild i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:172 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:106) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rättskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:171 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:105) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet rid- och körkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:170 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:104) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet psykologi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:169 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:103) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet produktionsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:168 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:102) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet plåtteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:167 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:101) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet plastteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:166 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:100) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet personbilsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:165 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:99) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet omvårdnad i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:164 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:98) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet odling i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:163 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:97) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet näringskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:162 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:96) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet naturbruksteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:161 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:95) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet natur- och miljökunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:160 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:94) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet mönsterkonstruktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;
2018:159 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:93) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet mät- och reglerteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:158 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:92) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet måleriteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:157 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:91) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musikproduktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:156 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:90) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet musik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:155 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:89) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet multimedia i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:154 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:88) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet modersmål i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:153 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:87) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:152 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:86) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet modellteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:151 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:85) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet miljökunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:150 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:84) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet medieproduktion i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:149 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:83) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet mediekommunikation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:148 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:82) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet medicinsk teknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:147 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:81) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matlagningskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:146 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:80) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet materialteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:145 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:79) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet massa och papper i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:144 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:78) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet maskinteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:143 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:77) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet lärande och pedagogiskt ledarskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:142 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:76) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet ljudmedier i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:141 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:75) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet livsmedelsprocess i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:140 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:74) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet livsmedelskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:139 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:73) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet latin med allmän språkkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:138 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:72) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:137 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:71) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kyl- och värmepumpsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:136 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:70) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kulturhistoria i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:135 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:69) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kraft- och värmeteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:134 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:68) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet konditorikunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:133 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:67) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet klassisk grekiska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:132 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:66) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kemiska industriprocesser i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:131 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:65) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet kemi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:130 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:64) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet karosseriteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:129 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:63) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet individ och samhälle i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:128 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:62) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet husbyggnadsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:127 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:61) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hotellkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:126 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:60) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet historia i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:125 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:59) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hantverksteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:124 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:58) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet hantverkskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:123 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:57) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet handel i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:122 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:56) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet grafisk kommunikation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:121 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:55) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet golvteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:120 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:54) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet glasteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:119 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:53) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet gjuteriteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:118 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:52) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet geografi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:117 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:51) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:116 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:50) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet färskvarukunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:115 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:49) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fysik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:114 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:48) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fritidsanläggningar och fritidsmiljöer i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:113 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:47) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:112 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:46) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet formgivning i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:111 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:45) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fordonsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:110 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:44) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fordonskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:109 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:43) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet flygyrkesteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:108 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:42) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fisketeknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:107 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:41) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet filosofi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:106 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:40) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fastighetsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:105 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:39) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:104 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:38) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet expo i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:103 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:37) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet estetik och skapande i gymnasieskolan och inom gymnasialvuxenutbildning
2018:102 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:36) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet energiteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:101 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:35) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet ellära i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:100 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:34) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:99 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:33) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elinstallation i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:98 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:32) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elektroniksystem i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:97 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:31) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet elektronik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:96 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:30) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet eldistribution i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:95 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:29) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet djurkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:94 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:28) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datorteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:93 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:27) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet datoranvändning i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:92 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:26) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet dans i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:91 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:25) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet CNC-teknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:90 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:24) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet charkuterikunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:89 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:23) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggyrkesteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:88 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:22) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:87 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:21) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet byggnadsplåtteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:86 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:20) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet buss- och lastbilsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:85 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:19) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet biologi i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:84 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:18) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet bild och form i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:83 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:17) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet beredningsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:82 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:16) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet barn-, kultur- och fritidsverksamhet i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:81 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:15) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet bagerikunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:80 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:14) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet arbetsliv i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:79 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:13) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet anläggningsteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:78 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:12) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet anläggningsmaskinteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:77 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:11) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet administration i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:76 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:10) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet estetisk verksamhet i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:75 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:9) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet naturkunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:74 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:8) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet religionskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:73 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:7) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:72 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:6) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:71 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:5) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:70 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:4) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet engelska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:69 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:3) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:68 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:2) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2018:67 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:1) om kurser i gymnasieskolans nationella program
2018:66 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning
2018:66 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning
2018:65 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1995:45) om betygskriterier för nationell kurs inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
2018:64 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:58) om kompetensprofiler för utnämning till lektor
2018:63 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:15) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2005/2006
2018:62 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2005:13) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2005/2006
2018:61 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:27) om obligatoriska ämnesprov i årskurs 10 i specialskolan läsåret 2005/2006
2018:60 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:26) om obligatoriska ämnesprov i årskurs 9 i grundskolan läsåret 2005/2006
2018:59 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:15) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005
2018:58 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:7) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2004/2005
2018:57 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:6) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2004/2005
2018:56 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:21) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2002/2003–2003/2004
2018:55 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:14) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2001/2002–2002/2003
2018:54 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:11) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2002/2003
2018:53 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:10) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2002/2003
2018:52 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:3) om obligatoriska ämnesprov år 10 i specialskolan läsåret 2001/2002
2018:51 Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:2) om obligatoriska ämnesprov år 9 i grundskolan läsåret 2001/2002
2018:50 Förordning om läroplan för förskolan
2018:49 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasie-särskolan;
2018:48 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;
2018:47 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:144) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan
2018:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:140) om ämnesplan för ämnet pedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:45 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2018:44 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2018:43 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2018:42 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2018:41 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2018:40 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2018:39 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2018:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:154) om ämnesplan för ämnet ellära i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:37 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:153) om ämnesplan för ämnet elektroteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:36 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:81) om ämnesplan för ämnet ventilationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:35 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilation - plåtslageri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:34 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilation - installation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:33 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sprinklerteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2018:32 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:5) om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan
2018:31 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan
2018:30 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
2018:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan
2018:28 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan
2018:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2018:26 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2018:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen.
2018:24 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2018:23 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan
2018:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:26) om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2018:20 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsutveckling inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:19 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet processteknik - kemi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:18 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet processteknik - energi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:17 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konstruktionsteknik inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:16 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriell design inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:15 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriell automation inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:14 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriella produktionsmetoder inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2018:13 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2018:12 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov
2018:11 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
2018:10 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2018:9 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall;
2018:8 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet;
2018:7 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning;
2018:6 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2018:3 Skolverkets föreskrifter om ansökan om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
2018:3 Skolverkets föreskrifter om ansökan om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
2018:2 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
2018:1 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2017:104 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2017:103 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:130) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2017:102 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan
2017:102 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan
2017:101 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2017:101 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2017:100 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2017:100 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019
2017:99 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2018/2019
2017:99 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2018/2019
2017:98 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2018/2019
2017:98 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2018/2019
2017:97 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2018/2019
2017:97 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2018/2019
2017:96 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2018/2019
2017:96 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2018/2019
2017:95 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
2017:93 Förordning om skolindex för år 2018
2017:92 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2017:91 Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
2017:90 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:248) om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:89 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:3) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013
2017:88 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:2) om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013
2017:87 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:1) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013
2017:86 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2017:85 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2017:84 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2017:83 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan
2017:82 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:48) om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:81 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2017:80 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan
2017:79 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:36) om ämnesplan för ämnet yrkesteknik – flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:78 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2017:76 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen
2017:75 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan
2017:74 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:26) om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:73 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet
2017:72 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:54) om kurser för samhällsvetenskapsprogrammet
2017:71 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:53) om kurser för naturvetenskapsprogrammet
2017:70 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:52) om kurser för humanistiska programmet
2017:69 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:51) om kurser för estetiska programmet
2017:68 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet
2017:67 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2017:66 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2017:65 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2017:64 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2017:63 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2017:62 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet
2017:61 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2017:60 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2017:59 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2017:58 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet
2017:57 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2017:56 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2017:55 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:15) om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:54 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:12) om ämnesplan för ämnet datalagring inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:53 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:52 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:245) om ämnesplan för ämnet gränssnittsdesign i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:51 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbutveckling i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:50 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet webbserverprogrammering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:49 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:49 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:48 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mobila applikationer inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2017:47 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2017:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:221) om ämnesplan för ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:45 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:220) om ämnesplan för ämnet karosseriteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:44 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:24) om ämnesplan för ämnet spårfordon i gymnasieskolan
2017:43 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:23) om ämnesplan för ämnet ellära - spårfordon i gymnasieskolan
2017:42 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet verkstad - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:41 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trafikövervakning och signalsystem - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:40 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet systemteknik - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:39 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elkraft och traktion - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:38 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektronik - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:37 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet datorsystem - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:36 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet yrkesteknik - flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:36 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet yrkesteknik - flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:35 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet underhållsteknik - flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:34 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet kolvmotorer - flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:33 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet helikopterteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:32 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gasturbinmotorer - flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:31 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet flygplansteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:30 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ellära och digitalteknik - flyg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2017:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:13) om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan
2017:28 Beslut om upphävande av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2002:1) om kurser i gymnasiesärskolans nationella program
2017:27 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:15) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012
2017:26 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:14) om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall avseende utbildning enligt 1985 års skollag för år 2012
2017:25 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:1) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor samt bidrag för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012
2017:24 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:64) om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) avseende den nya gymnasieskolan Gy 2011 höstterminen 2011 m.m.
2017:23 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:20) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
2017:22 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:142) om förarutbildning i gymnasieskola och fristående gymnasieskola
2017:21 Skolverkets föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan
2017:20 Beslut om upphävande av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
2017:19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret
2017:18 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan
2017:17 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen
2017:16 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan
2017:15 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2017:14 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
2017:13 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2017:12 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2017:11 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2017:10 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2017:9 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
2017:6 Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan
2017:5 Skolverkets föreskrifter om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan
2017:5 Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan
2017:4 Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundsärskolan
2017:3 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan
2017:2 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2017:1 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan
2016:82 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2010:17) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
2016:80 Skolverkets föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
2016:79 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
2016:78 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2016:76 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2016:75 Förordning om skolindex för år 2017
2016:74 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2017 och första kalenderhalvåret 2018
2016:73 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2017 och första kalenderhalvåret 2018
2016:72 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2017/2018
2016:71 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2017/2018
2016:70 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2017/2018
2016:69 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2017/2018
2016:68 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
2016:67 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2016:66 Skolverkets föreskrifter om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan
2016:66 Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan
2016:65 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2016:64 Skolverkets allmänna råd om utbildning på sjukhus
2016:63 Skolverkets allmänna råd om prövning
2016:62 Skolverkets föreskrifter om vilka ämnen som omfattas av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
2016:61 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare
2016:61 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
2016:60 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:60) om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2016 och första kalenderhalvåret 2017
2016:59 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:7) om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud
2016:58 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare
2016:57 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:119) om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt
2016:56 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:151) om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2016:55 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov
2016:54 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23) om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2016:53 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:9) om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:52 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
2016:51 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:225) om ämnesplan för ämnet persontransporter i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:50 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:218) om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:49 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:188) om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:48 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:101) om ämnesplan för ämnet psykiatri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:47 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2016:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2016:45 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan
2016:44 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen
2016:43 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan
2016:41 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
2016:40 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2016:39 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2016:38 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2016:37 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan
2016:36 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
2016:35 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare
2016:34 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
2016:33 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:146) om utformningen av examensbevis efter försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2016:32 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2016:31 Skolverkets föreskrifter om kompletterande behörighetskrav till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2016:30 Skolverkets föreskrifter om urval till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2016:29 Skolverkets föreskrifter om utformningen av studiebevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2016:28 Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2016:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2016:26 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet rengöringsservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:93) om ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:24 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:24 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet spårfordon i gymnasieskolan
2016:23 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ellära - spårfordon i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:23 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ellära – spårfordon i gymnasieskolan
2016:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2016:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:184) om ämnesplan för ämnet djur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:20 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djurparksdjur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:19 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djur för forskningsändamål i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2016:18 Skolverkets föreskrifter om prövning i kommunal vuxenutbildning
2016:17 Skolverkets föreskrifter om prövning i gymnasieskolan
2016:16 Skolverkets föreskrifter om utformningen av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan
2016:15 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2016:14 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan
2016:13 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen
2016:12 Skolverkets föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
2016:12 Skolverkets föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
2016:11 Skolverkets föreskrifter om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare
2016:11 Skolverkets föreskrifter om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare
2016:10 Skolverkets föreskrifter om underlag för bedömning av nyanlända elevers kunskaper
2016:9 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:115) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2015/2016
2016:8 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:114) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2015/2016
2016:7 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:113) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2015/2016
2016:2 Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever
2016:1 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
2016:1 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
2015:62 Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
2015:61 Skolverkets föreskrifter om innehållet i dokumentationen av insatser för de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar
2015:60 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2016 och första kalenderhalvåret 2017
2015:60 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2016 och första kalenderhalvåret 2017
2015:59 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2016 och första kalenderhalvåret 2017
2015:58 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2016/2017
2015:56 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2016/2017
2015:55 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2016/2017
2015:54 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2015:52 Förordning om skolindex för år 2016
2015:51 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
2015:50 Föreskrifter om fortsatt giltighet av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:137) om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan
2015:49 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:50) om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
2015:48 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
2015:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2015:45 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2015:44 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen
2015:43 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:18) om ämnesplan för ämnet tekniska system – VVS inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:42 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:129) om ämnesplan för ämnet modersmål i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2015:41 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:110) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2015:40 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:104) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2015:39 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:57) om ämnesplan för ämnet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2015:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:14) om kurser för programmet för hotell, restaurang och bageri i gymnasiesärskolan
2015:37 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2015:36 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2015:35 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov
2015:34 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen
2015:33 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:17) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2015:32 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:16) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2015:31 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:15) om kurser för yrkesdansarutbildningen
2015:30 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan
2015:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen
2015:28 Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
2015:28 Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret
2015:27 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:24) om mål och kurser i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2015:26 Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:26 Skolverkets föreskrifter om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2015:23 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:247) om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2015:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2015:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:163) om ämnesplan för ämnet nätverksteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2015:20 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2015:19 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet
2015:18 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system - VVS inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:18 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system - VVS inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:17 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system - el inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:16 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:15 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:15 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:14 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:13 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:12 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet datalagring inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:12 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet datalagring inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:11 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet byggproduktionsledning inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:10 Förordning om examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2015:9 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:29) om ansökan om en ny kurs
2015:8 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:83) om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2015:7 Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud
2015:7 Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud
2015:6 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet
2015:5 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2015:4 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1994:43) om utvecklingsplan för utlandsskolor
2014:120 Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
2014:120 Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare
2014:119 Skolverkets föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt
2014:119 Skolverkets föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt
2014:118 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2015 och första kalenderhalvåret 2016
2014:117 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2015 och första kalenderhalvåret 2016
2014:116 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2015/2016
2014:114 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2015/2016
2014:114 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2015/2016
2014:113 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2015/2016
2014:113 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2015/2016
2014:112 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2014:110 Förordning om skolindex för år 2015
2014:109 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:28) om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4
2014:108 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:27) om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen
2014:107 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:26) om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska
2014:106 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning
2014:105 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154) om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
2014:104 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2009:37) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
2014:103 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2009:32) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
2014:102 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2009:31) om statsbidrag för kvinnors organisering
2014:101 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:77) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
2014:100 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:71) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
2014:99 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:82) om ämnesplan för ämnet styckningskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:98 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2014:97 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2014:96 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:17) om kurser för programmet för skog, mark och djur i gymnasiesärskolan
2014:95 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet
2014:94 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2014:93 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2014:92 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2014:91 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2014:90 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2014:89 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet
2014:88 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2014:87 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:104) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2014:86 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet växtodling i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2014:86 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet växtodling i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2014:85 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsodling i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2014:85 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsodling i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2014:84 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:72) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:83 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:56) om ämnesplan för ämnet administration i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:82 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet styckningskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:82 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet styckningskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:81 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet charkuterikunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:80 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet reseproduktion och marknadsföring i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:79 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet aktiviteter och värdskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:78 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet våningsservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:77 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet reception i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:76 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet VVS - installation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:75 Skolverkets föreskrifterom ämnesplan för ämnet industrirör svets VVS igymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning pågymnasial nivå
2014:75 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industrirör svets VVS i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:74 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet travkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:73 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ridning och körning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:72 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet växtodling i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:71 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsodling i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:70 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:69 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skogsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:68 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lastmaskiner och truckar inom naturbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:67 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:66 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordon och redskap inom naturbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:65 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet manuell mönsterkonstruktion i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:64 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet datoriserad mönsterhantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:63 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet marina elektroniksystem i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:62 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektroniksystem – installation och underhåll i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:61 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriautomation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:60 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elmotordrivsystem i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:59 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet automatiserade system i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:58 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fastighetsautomation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:57 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:28) om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4
2014:56 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:27) om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen
2014:55 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:26) om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska
2014:54 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om betygsrätt för vuxenutbildning
2014:53 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154) om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
2014:52 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:7) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
2014:51 Skolverkets föreskrifter om extra statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
2014:50 Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
2014:50 Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
2014:49 Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning
2014:47 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan
2014:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2014:45 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan
2014:44 Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare
2014:44 Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod för lärare och förskollärare
2014:43 Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare
2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
2014:39 Skolverkets allmänna råd om fritidshem
2014:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen
2014:37 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:36 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:72) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:35 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet
2014:34 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:54) om kurser för samhällsvetenskapsprogrammet
2014:33 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:53) om kurser för naturvetenskapsprogrammet
2014:32 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:52) om kurser för humanistiska programmet
2014:31 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:51) om kurser för estetiska programmet
2014:30 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet
2014:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2014:28 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet
2014:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2014:26 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:177) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015
2014:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:176) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2014/2015
2014:24 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:107) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2013 och första kalenderhalvåret 2014
2014:23 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:30) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning hösten 2012 och våren 2013
2014:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
2014:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2014:20 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen
2014:19 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsovård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:18 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2014:17 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2014:16 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:69) om ämnesområdesplan för ämnesområdet språk och kommunikation i gymnasiesärskolan
2014:15 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:68) om ämnesområdesplan för ämnesområdet natur och miljö i gymnasiesärskolan
2014:14 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:67) om ämnesområdesplan för ämnesområdet individ och samhälle i gymnasiesärskolan
2014:13 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:66) om ämnesområdesplan för ämnesområdet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan
2014:12 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:65) om ämnesområdesplan för ämnesområdet hem- och konsumentkunskap i gymnasiesärskolan
2014:11 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:64) om ämnesområdesplan för ämnesområdet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan
2014:10 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2014:8 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen
2014:5 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2014:1 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2013:186 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:186 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:185 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2013:184 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:182 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2013:181 Förordning om skolindex för år 2014
2013:180 Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning
2013:178 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015
2013:177 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015
2013:177 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2014 och första kalenderhalvåret 2015
2013:176 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2014/2015
2013:176 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2014/2015
2013:174 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2014/2015
2013:173 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2014/2015
2013:172 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om villkor för statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2013:171 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:125) om ämnesplan för ämnet teater i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:170 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:124) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:169 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:118) om ämnesplan för ämnet dans i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:168 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:114) om ämnesplan för ämnet handel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:167 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:97) om ämnesplan för ämnet form och design i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:166 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:79) om ämnesplan för ämnet sällskapsdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:165 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:75) om ämnesplan för ämnet naturbruksteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:164 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:10) om kurser för programmet för estetiska verksamheter i gymnasiesärskolan
2013:163 Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
2013:162 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:102) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor
2013:158 Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan
2013:157 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2013:156 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:28) om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4
2013:155 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:27) om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen
2013:154 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2012:26) om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska
2013:153 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning
2013:152 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:154) om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
2013:151 Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:151 Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:150 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
2013:149 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2013:148 Förordning om läroplan för gymnasiesärskolan
2013:148 Förordning om läroplan för gymnasiesärskolan
2013:147 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2013:147 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
2013:145 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:105) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2013/2014
2013:143 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:103) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014
2013:142 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2013:141 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2013:140 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2013:139 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2013:138 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2013:137 Skolverkets föreskrifter om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan
2013:137 Skolverkets föreskrifter om utformningen av betygsdokument för gymnasiebetyg i försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan
2013:136 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:15) om kurser för programmet för hälsa, vård och omsorg i gymnasiesärskolan
2013:135 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:12) om kurser för programmet för fordonsvård och godshantering i gymnasiesärskolan
2013:134 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:11) om kurser för programmet för fastighet, anläggning och byggnation i gymnasiesärskolan
2013:133 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:9) om kurser för programmet för administration, handel och varuhantering i gymnasiesärskolan
2013:132 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:174) om ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:131 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:131 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:130 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasiesärskolan
2013:130 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:129 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet modersmål i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:129 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet modersmål i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:128 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hem- och konsumentkunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:128 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hem- och konsumentkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:127 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet geografi i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:127 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet geografi i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:126 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet eurytmi i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:125 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teater i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:125 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teater i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:124 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:124 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:123 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medieproduktion i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:123 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medieproduktion i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:122 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konst och kultur i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:122 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konst och kultur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:121 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:121 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:120 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:120 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:119 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet digitalt skapande i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:119 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet digitalt skapande i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:118 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dans i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:118 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dans i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:117 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bild i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:117 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bild i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:116 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet inköp och logistik i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:116 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet inköp och logistik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:115 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial niv
2013:115 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:114 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet handel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:114 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet handel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:113 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:113 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:112 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet administration i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:112 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet administration i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:111 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:111 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:110 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:110 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:109 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måltids- och branschkunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:109 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måltids- och branschkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:108 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matupplevelser i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:108 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matupplevelser i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:107 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matlagningskunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:107 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matlagningskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:106 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lokalvård i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:106 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lokalvård i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:105 om ämnesplan för ämnet livsmedels- och näringskunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:105 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet livsmedels- och näringskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:104 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:104 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:103 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bageri- och konditorikunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:103 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bageri- och konditorikunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:102 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet verkstadsteknik i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:102 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet verkstadsteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:101 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet material och verktyg i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:101 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet material och verktyg i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:100 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriell produktion i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:100 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriell produktion i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:99 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverkstekniker i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:99 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverkstekniker i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:98 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverk och produktion i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:98 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverk och produktion i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:97 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet form och design i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:97 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet form och design i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:96 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lager och terminal i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:96 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lager och terminal i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:95 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:95 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:94 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:94 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:93 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsvård i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:93 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsvård i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:92 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsteknik i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:92 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:91 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsbranschen i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:91 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsbranschen i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:90 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måleri i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:90 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måleri i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:89 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fastighetsskötsel i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:89 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fastighetsskötsel i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:88 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:88 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:87 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:87 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:86 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människokroppen i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:86 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människokroppen i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:85 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människan i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:85 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människan i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:84 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:84 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:83 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fritid och friskvård i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:83 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fritid och friskvård i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:82 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet barnet i förskolan i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:82 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet barnet i förskolan i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:81 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet växtkunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:81 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet växtkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:80 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsanläggning i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:80 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsanläggning i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:79 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sällskapsdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:79 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sällskapsdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:78 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skötsel av utemiljöer i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:78 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skötsel av utemiljöer i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:77 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skogsbruk i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:77 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skogsbruk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:75 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbruksteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:75 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbruksteknik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:74 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:74 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:73 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet motor- och röjmotorsåg i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:73 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet motor- och röjmotorsåg i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:72 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:72 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:71 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:71 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:70 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biologi – naturbruk i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:70 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biologi - naturbruk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:69 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet språk och kommunikation i gymnasiesärskolan
2013:69 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet språk och kommunikation i gymnasiesärskolan
2013:68 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet natur och miljö i gymnasiesärskolan
2013:68 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet natur och miljö i gymnasiesärskolan
2013:67 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet individ och samhälle i gymnasiesärskolan
2013:67 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet individ och samhälle i gymnasiesärskolan
2013:66 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan
2013:66 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan
2013:65 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet hem- och konsumentkunskap i gymnasiesärskolan
2013:65 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet hem- och konsumentkunskap i gymnasiesärskolan
2013:64 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan
2013:64 Skolverkets föreskrifter om ämnesområdesplan för ämnesområdet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan
2013:63 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:63 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenska som andraspråk i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:62 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenska i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:62 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenska i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:61 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samhällskunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:61 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samhällskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:60 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet religionskunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:60 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet religionskunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:59 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturkunskap i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:59 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturkunskap i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:58 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matematik i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:58 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matematik i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:57 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan
2013:57 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:56 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet historia i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:56 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet historia i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:55 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå;
2013:55 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:54 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet engelska i gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå
2013:54 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet engelska i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:53 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonstestteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:52 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:55) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:51 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:164) om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:50 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:139) om ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:49 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:52) om ämnesplan för ämnet vattenbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:48 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:47) om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2013:47 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:46) om ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2013:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:17) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2013:45 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:16) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2013:44 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:235) om ämnesplan för ämnet husbyggnad – specialyrken i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:43 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:231) om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:42 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:223) om ämnesplan för ämnet maskin- och lastbilsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:41 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:221) om ämnesplan för ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:40 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:214) om ämnesplan för ämnet sammanfogningsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:39 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:207) om ämnesplan för ämnet industritekniska processer i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:201) om ämnesplan för ämnet skötsel av utemiljöer i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:37 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:199) om ämnesplan för ämnet skog, mark och vatten i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:36 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:187) om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:35 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:164) om ämnesplan för ämnet processautomation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:34 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:150) om ämnesplan för ämnet elektronik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:33 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:140) om ämnesplan för ämnet pedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:31 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:112) om ämnesplan för ämnet grafisk kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:30 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:102) om ämnesplan för ämnet sjukvård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:89) om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning pågymnasial nivå
2013:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:72) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:26 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:64) om ämnesplan för ämnet bageri- och konditorikunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:24 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2013:23 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2013:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2013:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2013:19 Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov
2013:19 Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov
2013:18 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2013:17 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för skog, mark och djur i gymnasiesärskolan
2013:17 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för skog, mark och djur i gymnasiesärskolan
2013:16 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för samhälle, natur och språk i gymnasiesärskolan
2013:15 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för hälsa, vård och omsorg i gymnasiesärskolan
2013:15 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för hälsa, vård och omsorg i gymnasiesärskolan
2013:14 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för hotell, restaurang och bageri i gymnasiesärskolan
2013:14 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för hotell, restaurang och bageri i gymnasiesärskolan
2013:13 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för hantverk och produktion i gymnasiesärskolan
2013:12 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för fordonsvård och godshantering i gymnasiesärskolan
2013:12 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för fordonsvård och godshantering i gymnasiesärskolan
2013:11 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för fastighet, anläggning och byggnation i gymnasiesärskolan
2013:11 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för fastighet, anläggning och byggnation i gymnasiesärskolan
2013:10 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för estetiska verksamheter i gymnasiesärskolan
2013:10 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för estetiska verksamheter i gymnasiesärskolan
2013:9 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för administration, handel och varuhantering i gymnasiesärskolan
2013:9 Skolverkets föreskrifter om kurser för programmet för administration, handel och varuhantering i gymnasiesärskolan
2013:6 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2013:5 Förordning om programmål för gymnasiesärskolans nationella program
2013:4 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare
2012:113 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2012:111 Förordning om skolindex för år 2013
2012:110 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
2012:109 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:31) om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013
2012:102 Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor
2012:102 Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor
2012:101 Förordning om läroplan för vuxenutbildningen
2012:101 Förordning om läroplan för vuxenutbildningen
2012:101 Förordning om läroplan för vuxenutbildningen
2012:100 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2012:99 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna
2012:98 Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
2012:97 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biodling i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:96 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:167) om ämnesplan för ämnet mobila arbetsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:95 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:94 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2010:17) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
2012:93 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:33) om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
2012:92 Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
2012:92 Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
2012:91 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2012:90 Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg
2012:88 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning
2012:87 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:226) om ämnesplan för ämnet transportteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:86 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:225) om ämnesplan för ämnet persontransporter i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:85 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:218) om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:84 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet
2012:83 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:54) om kurser för samhällsvetenskapsprogrammet
2012:82 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:53) om kurser för naturvetenskapsprogrammet
2012:81 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:51) om kurser för estetiska programmet
2012:80 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet
2012:79 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2012:78 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2012:77 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2012:76 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2012:75 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- och turismprogrammet
2012:74 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2012:73 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2012:72 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet
2012:71 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2012:70 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2012:69 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2012:67 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samisk mat och matkultur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:67 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samisk mat och matkultur i gymnasieskolan
2012:66 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samernas kultur och historia i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:66 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samernas kultur och historia i gymnasieskolan
2012:63 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:169) om ämnesplan för ämnet samiskt hantverk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:62 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:168) om ämnesplan för ämnet rennäring i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:58 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2012:57 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan
2012:56 Skolverkets föreskrifter om ramkursplan för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar - TUFF
2012:55 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:54 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:139) om ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan
2012:53 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:134) om ämnesplan för ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan
2012:52 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:238) om ämnesplan för ämnet måleri i gymnasieskolan
2012:51 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:230) om ämnesplan för ämnet betong i gymnasieskolan
2012:50 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:229) om ämnesplan för ämnet berghantering i gymnasieskolan
2012:49 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:227) om ämnesplan för ämnet anläggning i gymnasieskolan
2012:48 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:222) om ämnesplan för ämnet lager och terminal i gymnasieskolan
2012:47 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:214) om ämnesplan för ämnet sammanfogningsteknik i gymnasieskolan
2012:46 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:213) om ämnesplan för ämnet profilfördjupning i gymnasieskolan
2012:45 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:211) om ämnesplan för ämnet produktionsutrustning i gymnasieskolan
2012:44 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:204) om ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan
2012:41 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:182) om ämnesplan för ämnet teater i gymnasieskolan
2012:40 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:131) om ämnesplan för ämnet design i gymnasieskolan
2012:39 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:110) om ämnesplan för ämnet film- och tv-produktion i gymnasieskolan
2012:38 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:102) om ämnesplan för ämnet sjukvård i gymnasieskolan
2012:37 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:89) om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan
2012:36 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:88) om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan
2012:32 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:188) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2012/2013
2012:28 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4
2012:28 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4
2012:27 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen
2012:27 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen
2012:26 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska
2012:26 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska
2012:25 Föreskrifter om ändring i Statens skolinspektions föreskrifter (SKOLFS 2011:155) om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning
2012:24 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:56-143, 2010:145-249, 2011:44-45, 2011:48-52, 2011:128-136, 2011:138-139, 2011:160-164 och 2011:166-170) om ämnesplaner i gymnasieskolan
2012:23 Skolverkets föreskrifter om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2012:23 Skolverkets föreskrifter om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2012:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformning av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan
2012:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
2012:20 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2012:19 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2012:19 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
2012:18 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2012:18 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
2012:17 Föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan
2012:12 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:27) om särskilda programmål för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux)
2012:11 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:24) om kursplaner i kärnämnen för grundläggande vuxenutbildning
2012:9 Skolverkets föreskrifter om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:9 Skolverkets föreskrifter om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2012:8 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning
2012:8 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning
2012:7 Föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2006:11) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer och Ungdomsstyrelsens allmänna råd (SKOLFS 2006:13) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
2012:6 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:158) om antagning till gymnasieskolan i vissa fall
2012:5 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
2012:4 Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2012:4 Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2012:2 Föreskrifter om upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2011:21) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
2011:197 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:25) om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen
2011:196 Skolverkets föreskrifter om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen
2011:196 Skolverkets föreskrifter om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen
2011:195 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:33) om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
2011:194 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:32) om ansökan om riksrekryterande idrottsutbildning
2011:193 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:31) om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan
2011:192 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:30) om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning
2011:191 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:29) om ansökan om en ny kurs
2011:184 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2011:182 Förordning om skolindex för år 2012
2011:181 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:52) om ämnesplan för ämnet vattenbruk i gymnasieskolan
2011:179 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:241) om ämnesplan för ämnet trä i gymnasieskolan
2011:178 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:224) om ämnesplan för ämnet personbilsteknik i gymnasieskolan
2011:177 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:223) om ämnesplan för ämnet maskin- och lastbilsteknik i gymnasieskolan
2011:176 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:211) om ämnesplan för ämnet produktionsutrustning i gymnasieskolan
2011:175 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:189) om ämnesplan för ämnet motor- och röjmotorsåg i gymnasieskolan
2011:174 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:181) om ämnesplan för ämnet musikteori i gymnasieskolan
2011:173 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:180) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasieskolan
2011:172 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS2010:179) om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan
2011:171 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:73) om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasieskolan
2011:170 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet snöfordonsteknik i gymnasieskolan
2011:169 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samiskt hantverk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:169 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samiskt hantverk i gymnasieskolan
2011:168 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet rennäring i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:168 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet rennäring i gymnasieskolan
2011:167 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mobila arbetsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:167 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mobila arbetsmaskiner i gymnasieskolan
2011:166 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konsthantverk i gymnasieskolan
2011:164 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:164 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan
2011:163 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet flygplatsteknik i gymnasieskolan
2011:162 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet eurytmi i gymnasieskolan
2011:161 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:161 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan
2011:159 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan
2011:159 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan
2011:157 Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
2011:157 Skolverkets föreskrifter om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
2011:156 Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. enligt 1985 års skollag
2011:155 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning
2011:155 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning
2011:154 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
2011:154 Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola
2011:153 Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan
2011:151 Skolverkets föreskrifter om ansökan om lokalt tillval i grundskolan
2011:150 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2011:148 Skolverkets föreskrifter om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan
2011:147 Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan
2011:147 Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan
2011:147 Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan
2011:145 Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan
2011:145 Skolverkets föreskrifter om utformningen av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan
2011:144 Förordning om läroplan för gymnasieskolan
2011:144 Förordning om läroplan för gymnasieskolan
2011:144 Förordning om läroplan för gymnasieskolan
2011:143 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
2011:143 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
2011:142 Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2011:142 Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.
2011:141 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan
2011:140 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:135) om ämnesplan för ämnet bevakning och säkerhet i gymnasieskolan
2011:139 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:139 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet språk specialisering i gymnasieskolan
2011:138 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hippologi i gymnasieskolan
2011:136 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet el- och verkstadsteknik i gymnasieskolan
2011:135 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sjöfartssäkerhet i gymnasieskolan
2011:134 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:134 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fartygsteknik i gymnasieskolan
2011:133 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet maskintjänst i gymnasieskolan
2011:132 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet marinmotorteknik i gymnasieskolan
2011:131 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet marin el och elektronik i gymnasieskolan
2011:130 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fritidsbåtteknik i gymnasieskolan
2011:129 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet däckstjänst i gymnasieskolan
2011:127 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om upptagningsområde för regionskolor
2011:126 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
2011:125 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för ämnet judiska studier i grundskolan
2011:124 Skolverkets föreskrifter om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet
2011:123 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog
2011:123 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog
2011:118 Förordning om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan
2011:117 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:17) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknikför yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2011:116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:16) om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2011:114 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:241) om ämnesplan för ämnet trä i gymnasieskolan
2011:113 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:236) om ämnesplan för ämnet järnvägsbyggnad i gymnasieskolan
2011:112 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:234) om ämnesplan för ämnet husbyggnad i gymnasieskolan
2011:111 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:233) om ämnesplan för ämnet golvläggning i gymnasieskolan
2011:110 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:229) om ämnesplan för ämnet berghantering i gymnasieskolan
2011:109 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:223) om ämnesplan för ämnet maskin- och lastbilsteknik i gymnasieskolan
2011:108 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:221) om ämnesplan för ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan
2011:107 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:211) om ämnesplan för ämnet produktionsutrustning i gymnasieskolan
2011:106 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:204) om ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan
2011:105 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:200) om ämnesplan för ämnet skogsproduktion i gymnasieskolan
2011:104 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:187) om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasieskolan
2011:103 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:184) om ämnesplan för ämnet djur i gymnasieskolan
2011:102 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:180) om ämnesplan för ämnet musik i gymnasieskolan
2011:101 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:175) om ämnesplan för ämnet dansteori i gymnasieskolan
2011:100 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:174) om ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasieskolan
2011:98 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:144) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan
2011:97 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:132) om ämnesplan för ämnet hållbart samhälle i gymnasieskolan
2011:96 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:126) om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk för hörande i gymnasieskolan
2011:95 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:123) om ämnesplan för ämnet latin - språk och kultur i gymnasieskolan
2011:94 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:109) om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig specialisering i gymnasieskolan
2011:93 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:107) om ämnesplan för ämnet fysik i gymnasieskolan
2011:92 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:105) om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasieskolan
2011:91 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:101) om ämnesplan för ämnet psykiatri i gymnasieskolan
2011:90 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:98) om ämnesplan för ämnet människan i gymnasieskolan
2011:87 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:81) om ämnesplan för ämnet ventilationsteknik i gymnasieskolan
2011:86 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:73) om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasieskolan
2011:85 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:72) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan
2011:84 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:60) om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan
2011:83 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:59) om ämnesplan för ämnet handel i gymnasieskolan
2011:82 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:57) om ämnesplan för ämnet affärskommunikation i gymnasieskolan
2011:81 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet
2011:80 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:52) om kurser för humanistiska programmet
2011:79 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2011:78 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet
2011:77 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet
2011:76 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:42) om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2011:75 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:40) om kurser för el- och energiprogrammet
2011:74 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2011:73 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2011:71 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (2010:43) om kurser för hantverksprogrammet
2011:70 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (2010:41) om kurser för fordons- och transportprogrammet
2011:69 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan
2011:68 Förordning om upphävande av vissa föreskrifter om påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning
2011:67 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2011:67 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2011:66 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2011:66 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning
2011:63 Förordning om upphävande av vissa författningar som kungjorts i Statens skolverks författningssamling
2011:62 Förordning om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan
2011:61 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw
2011:60 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1992:44) om extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola
2011:59 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
2011:57 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan
2011:57 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan
2011:56 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan
2011:56 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan
2011:55 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2011:54 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
2011:53 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan för samiska
2011:52 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vattenbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:52 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vattenbruk i gymnasieskolan
2011:51 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fiskevård i gymnasieskolan
2011:50 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fiske i gymnasieskolan
2011:49 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biologi i vattenmiljöer i gymnasieskolan
2011:48 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2011:48 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan
2011:47 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2011:47 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2011:46 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2011:46 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2011:45 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet båtkunskap i gymnasieskolan
2011:44 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2011:44 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan
2011:30 Skolverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov och obligatoriska ämnesprov
2011:29 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2011:29 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2011:28 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2011:28 Skolverkets föreskrifter om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden
2011:23 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för samiska
2011:22 Skolverkets föreskrifter om kursplan för samiska
2011:22 Skolverkets föreskrifter om kursplan för samiska
2011:19 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundskolans ämnen
2011:19 Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundskolans ämnen
2011:17 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2011:17 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2011:16 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2011:16 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen
2011:15 Skolverkets föreskrifter om kurser för yrkesdansarutbildningen
2011:15 Skolverkets föreskrifter om kurser för yrkesdansarutbildningen
2011:14 Skolverkets föreskrifter om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan
2011:14 Skolverkets föreskrifter om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan
2011:13 Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan
2011:13 Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan
2011:12 Skolverkets föreskrifter om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen
2011:12 Skolverkets föreskrifter om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen
2011:11 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2011:10 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2011:9 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
2011:8 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011:6 Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare 2011
2011:3 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2011:2 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2011:1 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2010:261 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2010:261 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2010:260 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:33) om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
2010:259 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:30) om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning
2010:258 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:42) om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2010/11
2010:257 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:41) om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2010/11
2010:256 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:40) om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2010/11
2010:255 Förordning om läroplan för grundsärskolan
2010:255 Förordning om läroplan för grundsärskolan
2010:254 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2010:252 Förordning om skolindex för år 2011
2010:251 Förordning om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2010:251 Förordning om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2010:250 Förordning om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2010:250 Förordning om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
2010:249 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet installationsteknik i gymnasieskolan
2010:247 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2010:247 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet programmering i gymnasieskolan
2010:246 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konstruktion i gymnasieskolan
2010:245 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gränssnittsdesign i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2010:245 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gränssnittsdesign i gymnasieskolan
2010:244 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2010:244 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan
2010:242 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tätskikt våtrum i gymnasieskolan
2010:241 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trä i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:241 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trä i gymnasieskolan
2010:240 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet plåtslageriteknik i gymnasieskolan
2010:239 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet plåtslageri i gymnasieskolan
2010:238 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måleri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:238 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måleri i gymnasieskolan
2010:237 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mur- och putsverk i gymnasieskolan
2010:236 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet järnvägsbyggnad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:236 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet järnvägsbyggnad i gymnasieskolan
2010:235 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet husbyggnad - specialyrken i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:235 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet husbyggnad - specialyrken i gymnasieskolan
2010:234 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet husbyggnad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:234 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet husbyggnad i gymnasieskolan
2010:233 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet golvläggning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:233 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet golvläggning i gymnasieskolan
2010:232 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elementmontering i gymnasieskolan
2010:231 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:231 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bygg och anläggning i gymnasieskolan
2010:230 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet betong i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:230 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet betong i gymnasieskolan
2010:229 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet berghantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:229 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet berghantering i gymnasieskolan
2010:228 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet beläggning i gymnasieskolan
2010:227 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:227 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggning i gymnasieskolan
2010:226 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet transportteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:226 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet transportteknik i gymnasieskolan
2010:225 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet persontransporter i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:225 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet persontransporter i gymnasieskolan
2010:222 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lager och terminal i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:222 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lager och terminal i gymnasieskolan
2010:221 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan
2010:220 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet karosseriteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:220 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet karosseriteknik i gymnasieskolan
2010:219 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godstransporter i gymnasieskolan
2010:218 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:218 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i gymnasieskolan
2010:217 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsteknik i gymnasieskolan
2010:216 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordons- och transportbranschen i gymnasieskolan
2010:215 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tillverkningsunderlag i gymnasieskolan
2010:214 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sammanfogningsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:214 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sammanfogningsteknik i gymnasieskolan
2010:213 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industriteknisk fördjupning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:213 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet profilfördjupning i gymnasieskolan
2010:212 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktutveckling i gymnasieskolan
2010:211 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsutrustning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:211 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsutrustning i gymnasieskolan
2010:210 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionskunskap i gymnasieskolan
2010:209 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människan i industrin i gymnasieskolan
2010:208 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet materialkunskap i gymnasieskolan
2010:207 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industritekniska processer i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:207 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industritekniska processer i gymnasieskolan
2010:206 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet grafisk produktion i gymnasieskolan
2010:205 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet driftsäkerhet och underhåll i gymnasieskolan
2010:204 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:204 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet datorstyrd produktion i gymnasieskolan
2010:203 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet växtkunskap i gymnasieskolan
2010:202 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet trädgårdsanläggning i gymnasieskolan
2010:201 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skötsel av utemiljöer i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:201 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skötsel av utemiljöer i gymnasieskolan
2010:200 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skogsproduktion i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:200 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skogsproduktion i gymnasieskolan
2010:199 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skog, mark och vatten i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:199 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet skog, mark och vatten i gymnasieskolan
2010:198 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet serviceteknik - naturbruk i gymnasieskolan
2010:196 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet odling i växthus i gymnasieskolan
2010:194 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet natur- och landskapsvård i gymnasieskolan
2010:193 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturguidning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:193 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturguidning i gymnasieskolan
2010:191 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbrukets byggnader i gymnasieskolan
2010:190 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasieskolan
2010:189 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet motor- och röjmotorsåg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:189 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet motor- och röjmotorsåg i gymnasieskolan
2010:188 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:188 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet lantbruksdjur i gymnasieskolan
2010:187 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:187 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hästkunskap i gymnasieskolan
2010:186 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hundkunskap i gymnasieskolan
2010:185 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård i gymnasieskolan
2010:184 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:184 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet djur i gymnasieskolan
2010:183 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biologi - naturbruk i gymnasieskolan
2010:182 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teater i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:182 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teater i gymnasieskolan
2010:181 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musikteori i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:181 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musikteori i gymnasieskolan
2010:180 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:180 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet musik i gymnasieskolan
2010:179 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:179 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fotografisk bild i gymnasieskolan
2010:178 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet formgivning i gymnasieskolan
2010:177 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:177 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet estetisk kommunikation i gymnasieskolan
2010:176 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet digitalt skapande i gymnasieskolan
2010:175 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansteori i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:175 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansteori i gymnasieskolan
2010:174 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:174 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansteknik i gymnasieskolan
2010:173 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansorientering i gymnasieskolan
2010:172 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dansgestaltning i gymnasieskolan
2010:171 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet cirkus i gymnasieskolan
2010:170 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bildteori i gymnasieskolan
2010:169 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bild i gymnasieskolan
2010:168 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet animation i gymnasieskolan
2010:167 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vatten- och miljöteknik i gymnasieskolan
2010:166 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vattenkraftteknik i gymnasieskolan
2010:165 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet support och servicearbete i gymnasieskolan
2010:164 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet processautomation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:164 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet processautomation i gymnasieskolan
2010:163 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet nätverksteknik i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2010:163 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet nätverksteknik i gymnasieskolan
2010:162 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mät-, styr- och reglerteknik i gymnasieskolan
2010:161 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mekatronik i gymnasieskolan
2010:160 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet larm och säkerhetsteknik i gymnasieskolan
2010:159 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet kraft- och värmeteknik i gymnasieskolan
2010:158 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet järnvägsteknik i gymnasieskolan
2010:157 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet eventteknik i gymnasieskolan
2010:156 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet energiteknik i gymnasieskolan
2010:155 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elmätteknik i gymnasieskolan
2010:154 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ellära i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:154 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ellära i gymnasieskolan
2010:153 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektroteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:153 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektroteknik i gymnasieskolan
2010:152 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektronikproduktion i gymnasieskolan
2010:150 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektronik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:150 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet elektronik i gymnasieskolan
2010:149 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet eldistributionsteknik i gymnasieskolan
2010:148 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2010:148 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan
2010:146 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet träningslära i gymnasieskolan
2010:145 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialpedagogik i gymnasieskolan
2010:145 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialpedagogik i gymnasieskolan
2010:144 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan
2010:144 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan
2010:144 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan
2010:143 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sociologi i gymnasieskolan
2010:142 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet socialt arbete i gymnasieskolan
2010:141 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet pedagogiskt arbete i gymnasieskolan
2010:140 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet pedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:140 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet pedagogik i gymnasieskolan
2010:139 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet massage i gymnasieskolan
2010:138 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet grundläggande vård och omsorg i gymnasieskolan
2010:137 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fritids- och idrottskunskap i gymnasieskolan
2010:136 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter i gymnasieskolan
2010:135 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet brand, bevakning och säkerhet i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:135 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bevakning och säkerhet i gymnasieskolan
2010:134 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teknik i gymnasieskolan
2010:133 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medicinsk teknik i gymnasieskolan
2010:132 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hållbart samhälle i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:132 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hållbart samhälle i gymnasieskolan
2010:131 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet design i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:131 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet design i gymnasieskolan
2010:130 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet arkitektur i gymnasieskolan
2010:128 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverkskunskap i gymnasieskolan
2010:127 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hantverk i gymnasieskolan
2010:126 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk för hörande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:126 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk för hörande i gymnasieskolan
2010:125 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människans språk i gymnasieskolan
2010:124 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:124 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan
2010:123 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet latin - språk och kultur i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:123 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet latin - språk och kultur i gymnasieskolan
2010:122 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konst och kultur i gymnasieskolan
2010:121 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet klassisk grekiska - språk och kultur i gymnasieskolan
2010:120 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering i gymnasieskolan
2010:119 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet filosofi i gymnasieskolan
2010:118 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet engelska för döva i gymnasieskolan
2010:117 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet visuell kommunikation i gymnasieskolan
2010:116 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medier, samhälle och kommunikation i gymnasieskolan
2010:115 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medieproduktion i gymnasieskolan
2010:114 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mediekommunikation i gymnasieskolan
2010:113 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ljudproduktion i gymnasieskolan
2010:112 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet grafisk kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:112 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet grafisk kommunikation i gymnasieskolan
2010:111 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet geografi i gymnasieskolan
2010:110 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet film- och tv-produktion i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:110 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet film- och tv-produktion i gymnasieskolan
2010:109 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig specialisering i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:109 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig specialisering i gymnasieskolan
2010:108 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet kemi i gymnasieskolan
2010:107 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fysik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:107 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fysik i gymnasieskolan
2010:106 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet biologi i gymnasieskolan
2010:105 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:105 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet vård och omsorg i gymnasieskolan
2010:104 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teknik i vård och omsorg i gymnasieskolan
2010:103 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet svenskt teckenspråk i gymnasieskolan
2010:102 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sjukvård i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:102 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sjukvård i gymnasieskolan
2010:101 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet psykiatri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:101 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet psykiatri i gymnasieskolan
2010:100 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet pedagogik i vård och omsorg i gymnasieskolan
2010:99 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människans säkerhet i gymnasieskolan
2010:98 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människan i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:98 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet människan i gymnasieskolan
2010:97 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet modersmål i gymnasieskolan
2010:96 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet medicin i gymnasieskolan
2010:95 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet it i vård och omsorg i gymnasieskolan
2010:94 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:94 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan
2010:93 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:93 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik i gymnasieskolan
2010:92 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet psykologi i gymnasieskolan
2010:91 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ledarskap och organisation i gymnasieskolan
2010:90 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet juridik i gymnasieskolan
2010:89 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:89 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan
2010:88 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:88 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan
2010:86 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet konferens och evenemang i gymnasieskolan
2010:84 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet yttre miljö i gymnasieskolan
2010:82 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet verktygs- och materialhantering i gymnasieskolan
2010:81 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:81 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilationsteknik i gymnasieskolan
2010:80 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet teknisk isolering i gymnasieskolan
2010:79 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet systemkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:79 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet systemkunskap i gymnasieskolan
2010:78 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet kyl- och värmepumpsteknik i gymnasieskolan
2010:77 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet industrirörteknik i gymnasieskolan
2010:76 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fastighetsservice i gymnasieskolan
2010:75 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fastighetsförvaltning i gymnasieskolan
2010:73 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:73 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet service och bemötande i gymnasieskolan
2010:72 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:72 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasieskolan
2010:71 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet måltids- och branschkunskap i gymnasieskolan
2010:70 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mat och dryck i kombination i gymnasieskolan
2010:69 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet mat och butik i gymnasieskolan
2010:68 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet matlagningskunskap i gymnasieskolan
2010:67 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet livsmedels- och näringskunskap i gymnasieskolan
2010:66 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hygienkunskap i gymnasieskolan
2010:65 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet dryckeskunskap i gymnasieskolan
2010:64 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bageri- och konditorikunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:64 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet bageri- och konditorikunskap i gymnasieskolan
2010:63 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet utställningsdesign i gymnasieskolan
2010:62 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet näthandel i gymnasieskolan
2010:61 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet inköp och logistik i gymnasieskolan
2010:60 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:60 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet information och kommunikation i gymnasieskolan
2010:59 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet handel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:59 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet handel i gymnasieskolan
2010:58 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet försäljning och kundservice i gymnasieskolan
2010:57 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet affärskommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:57 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet affärskommunikation i gymnasieskolan
2010:56 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet administration i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2010:56 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet administration i gymnasieskolan
2010:55 Skolverkets föreskrifter om kurser för teknikprogrammet
2010:55 Skolverkets föreskrifter om kurser för teknikprogrammet
2010:54 Skolverkets föreskrifter om kurser för samhällsvetenskapsprogrammet
2010:54 Skolverkets föreskrifter om kurser för samhällsvetenskapsprogrammet
2010:53 Skolverkets föreskrifter om kurser för naturvetenskapsprogrammet
2010:53 Skolverkets föreskrifter om kurser för naturvetenskapsprogrammet
2010:52 Skolverkets föreskrifter om kurser för humanistiska programmet
2010:52 Skolverkets föreskrifter om kurser för humanistiska programmet
2010:51 Skolverkets föreskrifter om kurser för estetiska programmet
2010:51 Skolverkets föreskrifter om kurser för estetiska programmet
2010:50 Skolverkets föreskrifter om kurser för ekonomiprogrammet
2010:50 Skolverkets föreskrifter om kurser för ekonomiprogrammet
2010:49 Skolverkets föreskrifter om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2010:49 Skolverkets föreskrifter om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet
2010:48 Skolverkets föreskrifter om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2010:48 Skolverkets föreskrifter om kurser för vård- och omsorgsprogrammet
2010:47 Skolverkets föreskrifter om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2010:47 Skolverkets föreskrifter om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet
2010:46 Skolverkets föreskrifter om kurser för naturbruksprogrammet
2010:46 Skolverkets föreskrifter om kurser för naturbruksprogrammet
2010:46 Skolverkets föreskrifter om kurser för naturbruksprogrammet
2010:45 Skolverkets föreskrifter om kurser för industritekniska programmet
2010:45 Skolverkets föreskrifter om kurser för industritekniska programmet
2010:44 Skolverkets föreskrifter om kurser för hotell- och turismprogrammet
2010:44 Skolverkets föreskrifter om kurser för hotell- och turismprogrammet
2010:44 Skolverkets föreskrifter om kurser för hotell- och turismprogrammet
2010:43 Skolverkets föreskrifter om kurser för hantverksprogrammet
2010:43 Skolverkets föreskrifter om kurser för hantverksprogrammet
2010:43 Skolverkets föreskrifter om kurser för hantverksprogrammet
2010:42 Skolverkets föreskrifter om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2010:42 Skolverkets föreskrifter om kurser för handels- och administrationsprogrammet
2010:41 Skolverkets föreskrifter om kurser för fordons- och transportprogrammet
2010:41 Skolverkets föreskrifter om kurser för fordons- och transportprogrammet
2010:40 Skolverkets föreskrifter om kurser för el- och energiprogrammet
2010:40 Skolverkets föreskrifter om kurser för el- och energiprogrammet
2010:39 Skolverkets föreskrifter om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2010:39 Skolverkets föreskrifter om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet
2010:38 Skolverkets föreskrifter om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2010:38 Skolverkets föreskrifter om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2010:38 Skolverkets föreskrifter om kurser för barn- och fritidsprogrammet
2010:37 Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2010:37 Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2010:35 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan
2010:33 Skolverkets föreskrifter om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
2010:33 Skolverkets föreskrifter om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning
2010:32 Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksidrottsgymnasium
2010:32 Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksrekryterande idrottsutbildning
2010:31 Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan
2010:31 Skolverkets föreskrifter om ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan
2010:30 Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning
2010:30 Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning
2010:29 Skolverkets föreskrifter om ansökan om en ny kurs
2010:29 Skolverkets föreskrifter om ansökan om en ny kurs
2010:28 Skolverkets föreskrift om upphävande av vissa av Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov och obligatoriska ämnesprov
2010:27 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:12) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2009/2010;
2010:26 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:11) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2009/2010
2010:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:10) om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010
2010:24 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:9) om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2009/2010
2010:23 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:8) om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009/2010
2010:22 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:7) om ämnesprov i årskurs 6 i engelska, svenska och matematik i specialskolan läsåret 2008/2009
2010:21 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:6) om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009
2010:20 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:5) om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i grundskolan läsåret 2008/2009
2010:17 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
2010:17 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
2010:16 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder
2010:14 Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2010:14 Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program
2010:12 Förordning om upphävande av Specialpedagogiska institutets föreskrifter (SKOLFS 2006:20) om bidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar
2010:11 Förordning om upphävande av Specialpedagogiska institutets föreskrifter (SKOLFS 2006:19) om statsbidrag till produktion av läromedel för elever med funktionshinder
2010:8 Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum
2010:2 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2010:1 Förordning om skolindex för år 2010
2009:45 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare 2010
2009:44 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2010/2011
2009:43 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2010/2011
2009:42 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4 och 10 i specialskolan läsåret 2010/11
2009:42 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2010/2011
2009:41 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 i sameskolan läsåret 2010/2011
2009:41 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2010/2011
2009:40 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 9 i grundskolan läsåret 2010/2011
2009:40 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2010/2011
2009:29 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:83) om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009:26 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
2009:26 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder
2009:25 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen
2009:25 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen
2009:24 Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem
2009:19 Skolverkets föreskrifter om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
2009:17 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter
2009:12 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2009/2010
2009:12 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2009/2010
2009:11 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2009/2010
2009:11 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2009/2010
2009:10 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010
2009:10 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 6 och 10 i specialskolan läsåret 2009/2010
2009:9 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2009/2010
2009:9 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 5 i sameskolan läsåret 2009/2010
2009:8 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009/2010
2009:8 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009/2010
2009:7 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 6 i engelska, svenska och matematik i specialskolan läsåret 2008/2009
2009:7 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 6 i engelska, svenska och matematik i specialskolan läsåret 2008/2009
2009:6 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009
2009:6 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i sameskolan läsåret 2008/2009
2009:5 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i grundskolan läsåret 2008/2009
2009:5 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 5 i engelska, svenska, svenska som andraspråk och matematik i grundskolan läsåret 2008/2009
2008:85 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2008:84 Förordning om skolindex för år 2009
2008:83 Skolverkets föreskrifter om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2008:83 Skolverkets föreskrifter om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2008:82 Myndigheten för skolutvecklings föreskrifter om upphävande av föreskriften (SKOLFS 2005:2) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
2008:73 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling;
2008:72 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
2008:69 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter
2008:60 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1995:7) om kursplaner i kärnämnen för den del av grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) som motsvarar grundsärskolan
2008:9 Skolverkets föreskrifter om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
2008:2 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2008:1 Förordning om skolindex för år 2008
2007:9 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;
2007:8 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2006:12) om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program;
2007:2 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;
2007:1 Förordning om skolindex för år 2007
2006:32 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:21) om kursplaner i kärnämnen för gymnasiesärskolan och motsvarande vuxenutbildning för utvecklingsstörda;
2006:31 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:9) om kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen;
2006:22 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan;
2006:16 Upphävande av Skolverkets allmänna råd för bedömning och betygssättning (SKOLFS 2001:15)
2006:2 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2006:1 Förordning om skolindex för år 2006
2005:17 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1993:17) om statsbidrag för att främja fortbildning av lärare för undervisning i olika ämnen på annat språk än svenska;
2005:16 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:27) om statsbidrag till sommarkurser i teknik för flickor;
2005:15 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:14) om stipendier för den individuellt motiverade fortbildningen av lärare;
2005:11 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan;
2005:6 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;
2005:1 Förordning om skolindex för år 2005
2004:20 Förordning om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
2004:20 Förordning om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
2004:17 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:23) om särskilda programmål för grundläggande vuxenutbildning
2004:2 Förordningom ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1)om ersättning för elever i specialskolan;
2004:1 Förordning om skolindex för år 2004
2003:2 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2003:1 Förordning om skolindex för år 2003
2002:15 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
2002:7 Förordning om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
2002:7 Förordning om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna
2001:28 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2001:24 Förordning om skolindex för år 2002
2001:17 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:39) om ersättning till vissa handikappade m.fl. för resor;
2001:16 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1995:56) om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada orsakad av en elev i specialskolan;
2001:14 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:52) om statsbidrag för riksrekryterande teknisk vuxenutbildning vid Katrineholms Tekniska Skola
2001:1 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
2000:167 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
2000:166 Skolverkets föreskrift om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1996:9) om betygskriterier för teckenspråk för döva och hörselskadade i gymnasieskolan (RGD)
2000:158 Förordning om skolindex för år 2001
2000:155 Förordning om upphävande av förordning (SKOLFS 1998:18) om försöksverksamhet med annan studietid för vissa utbildningar i gymnasieskolan med specialidrott;
2000:148 Förordning om upphävande av förordningen SKOLFS 1991:37 om utveckling av verksamheten vid specialskolan m.m.
2000:140 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan
1999:9 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:31) om reguljär gymnasieutbildning vid vissa svenska utlandsskolor
1999:6 Förordning om skolindex för år 2000
1999:3 Skolverkets föreskrift om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 1994:42) om timplanejämkningar i utlandsskolors verksamhet
1998:32 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;
1998:31 Förordning om reguljär gymnasieutbildning vid vissa svenska utlandsskolor
1998:31 Förordning om reguljär gymnasieutbildning vid vissa svenska utlandsskolor
1998:30 Förordning om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw
1998:30 Förordning om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw
1998:29 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
1998:21 Förordning om skolindex för år 1999
1998:19 Förordning om tvåspråkig undervisning i grundskolan i Haparanda
1998:16 Förordning om läroplan för förskolan
1998:12 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan;
1998:10 Skolverkets föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1991:66) om fastställda blanketter
1998:2 Skolverkets föreskrifter om upphävande av två föreskrifter om obligatoriska prov och betygsättning på linjer och specialkurser i gymnasieskolan
1997:17 Förordning om skolindex för år 1998
1997:16 Förordning om upphävande av vissa förordningar om försöksverksamhet vid gymnasieskola;
1997:9 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:29) om betygssättning i svenska i gymnasial utbildning
1997:8 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:13) om tillstånd för vissa trossamfund att anordna undervisning i religionskunskap
1997:1 Förordning om ersättning för elever i specialskolan
1996:14 Förordning om skolindex för år 1997
1996:12 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1993:2) om statsbidrag till kostnader i vissa fall för skolgången för utlandssvenskars barn
1996:11 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:19) om försöksverksamhet med engelskspråkig utbildning i grundskolan
1995:54 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:40) om specialkurs för utbildning av yrkesdansare i gymnasieskolan
1995:53 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:34) om Bergsskolan i Filipstad
1995:52 Förordning om upphävande av vissa regeringsbeslut rörande undervisning på gymnasial nivå
1995:49 Förordning om skolindex för budgetåret 1995/96
1995:48 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:16) om ersättning för elever i specialskolan och sameskolan
1995:44 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för nationell kurs i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
1995:34 Förordning om upphävande av två förordningar angående tvåspråkig undervisning i grundskolan
1995:14 Skolverkets föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1994:48) om nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
1995:12 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
1995:5 Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
1995:3 Skolverkets föreskrifter om nationella kurser i gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
1995:3 Skolverkets föreskrifter om nationella kurser i gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
1994:48 Skolverkets föreskrifter om nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda
1994:48 Skolverkets föreskrifter om nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda
1994:32 Förordning om skolindex för budgetåret 1994/95
1994:30 Förordning om skolor för barn till utlandsanställda vid styrelsen för internationell utveckling
1994:19 Förordning om upphävande av två förordningar om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet
1994:12 Förordning om upphävande av vissa förordningar med övergångsbestämmelser för kommunal och statlig utbildning för vuxna
1993:25 Förordning om skolindex för budgetåret 1993/94
1993:9 Skolverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SKOLFS 1992:39) om upphävande av tim- och kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser i komvux, m.m.
1993:6 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
1992:45 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:50) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
1992:44 Förordning om extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola
1992:44 Förordning om extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i gymnasieskola
1992:40 Förordning om skolindex för bidragsåret 1992/93
1992:39 Skolverkets föreskrifter om upphävande av tim- och kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser i komvux, m.m.
1992:33 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:4) om statsbidrag till särskilda utvecklingsinsatser inom skolområdet
1992:30 Förordning om upphävande av två förordningar om riktlinjer för lokala grenar och lokala kurser på skolområdet
1992:26 Skolverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SKOLFS 1991:65) om ansökan till gymnasieskolan
1992:22 Förordning om upphävande av tre förordningar om statsbidrag till vissa fristående skolor
1992:20 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:48) om stimulansbidrag till anskaffning av datorutrustning och programvara för vissa studievägar i gymnasieskolan
1992:19 Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:26) om stimulansbidrag till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna
1991:62 Skolverkets föreskrifter om upphävande av tim- och kursplanen (Läroplaner 1989:106) för tilläggskurs till påbyggnadsutbildningen Ekonomi och revision
1991:47 Förordning om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
1991:47 Förordning om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning
1991:39 Förordning om ersättning till vissa funktionshindrade elever m.fl. för resor
1991:39 Förordning om ersättning till vissa handikappade elever m.fl. för resor
2020:198 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2021
2020:197 Förordning om skolindex för år 2021
2020:196 Föreskrifter om ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:25) om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen
2020:195 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:102) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och internationella skolor
2020:194 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2020:191 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:190 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:125) om kunskapskrav för ämnet judiska studier i grundskolan
2020:189 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan
2020:188 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan
2020:187 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om kunskapskrav för samiska
2020:186 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan för samiska
2020:185 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen
2020:95 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan
2020:94 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
2020:93 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2019:20 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret
2019:18 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:5) om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan
2019:17 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan
2019:16 Skolverkets föreskrifter om obligatoriska nationella kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och i matematiskt tänkande i förskoleklass
2019:15 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:19) om ämnesplan för ämnet processteknik – kemi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
2019:14 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
2019:13 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:73) om ämnesplan för ämnet ridning och körning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2019:12 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:191) om ämnesplan för ämnet naturbrukets byggnader i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2019:11 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet banskötsel för hästsport i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2020:53 Skolverkets föreskrifter om nationella prov i skolväsendet vid spridning av viss smitta
2019:6 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2019
2019:5 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2019
2018:250 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2019
2018:5 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2018
2018:4 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2018
2017:94 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2018
2017:77 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
2017:8 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2017
2017:7 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2017
2016:81 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2016:77 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2017
2016:42 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för utbildning i svenska för invandrare
2016:6 Skolverkets föreskrifter om ansökan till försöksverksamhet med fjärrundervisning
2016:5 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2016:4 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2016
2016:3 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2016
2015:57 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2016/2017
2015:53 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2016
2015:47 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2015:24 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:248) om ämnesplan för ämnet webbteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2015:3 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2015:2 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2015
2015:1 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2015
2014:115 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2015/2016
2014:115 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2015/2016
2014:111 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2015
2014:48 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2014:42 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet och introduktionsperiod för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
2014:41 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare
2014:9 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2014:7 Skolverkets föreskrifter om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag avseende 2014
2014:6 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2014
2014:4 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare
2014:3 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning
2014:2 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare
2013:187 Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen
2013:183 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2014
2013:179 Skolverkets allmänna råd om förskolan
2013:175 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2014/2015
2013:161 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:146) om utformningen av examensbevis efter försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
2013:160 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m.
2013:159 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2013:146 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasiesärskolor som påbörjar sin utbildning i gymnasiesärskolan efter den 30 juni 2013
2013:144 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:104) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2013/2014
2013:76 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet odling i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
2013:32 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:129) om ämnesplan för ämnet mönsterkonstruktion i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:28 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:85) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasieskolan ochinom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
2013:25 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:27) om examensmål och kurser för Sjöfartsutbildningen
2013:20 Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
2013:8 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
2013:7 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2013:3 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013
2013:2 Skolverkets föreskrifter om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013
2013:1 Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013
2012:112 Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2013
2012:108 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2013 och första kalenderhalvåret 2014
2012:107 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2013 och första kalenderhalvåret 2014
2012:107 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning andra kalenderhalvåret 2013 och första kalenderhalvåret 2014
2012:106 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2013/2014
2012:105 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2013/2014
2012:105 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2013/2014
2012:104 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2013/2014
2012:104 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2013/2014
2012:103 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014
2012:103 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2013/2014
2012:89 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2012:68 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet spårfordonsteknik i gymnasieskolan
2012:65 Skolverkets föreskrifter om examensmål och kurser för Tågteknikutbildningen
2012:64 Skolverkets föreskrifter om examensmål och kurser för Utbildningen samiska näringar
2012:61 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:27) om examensmål och kurser för Sjöfartsutbildningen
2012:60 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:26) om examensmål och kurser för Marinteknikutbildningen
2012:59 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:25) om examensmål och kurser för Flygteknikutbildningen
2012:43 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:197) om ämnesplan för ämnet rid- och körkunskap i gymnasieskolan
2012:42 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:192) om ämnesplan för ämnet naturbruksteknik i gymnasieskolan
2012:35 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:87) om ämnesplan för ämnet turism i gymnasieskolan
2012:34 Skolverkets allmänna råd om att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan
2012:33 Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan
2012:31 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013
2012:31 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i utbildning i svenska för invandrare hösten 2012 och våren 2013
2012:30 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning hösten 2012 och våren 2013
2012:30 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning hösten 2012 och våren 2013
2012:29 Skolverkets föreskrifter om utprövning av ämnesprov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i grundskolan, specialskolan och sameskolan läsåret 2012/2013
2012:16 Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
2012:15 Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012
2012:14 Skolverkets föreskrifter om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall avseende utbildning enligt 1985 års skollag för år 2012
2012:13 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare
2012:10 Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
2012:3 Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
2012:1 Skolverkets föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor samt bidrag för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2012
2011:190 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:5) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet matematik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning
2011:189 Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i svenskundervisning för invandrare 2012
2011:188 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2012/2013
2011:188 Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2012/2013
2011:187 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2012/2013
2011:186 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2012/2013
2011:185 Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2012/2013