Senaste lydelse  SKOLFS 2011:196

Skolverkets föreskrifter om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Beslutad av:Skolverket
Bemyndigande:Sjätte och elfte punkterna i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) samt sjätte punkten i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum:2011-12-12
Ikraftträdandedatum:2012-01-30
Tryckdatum:2012-01-16
NyckelordBetyg, Gymnasieskola, Kurs, Kursplaner, Ämnesplan
Historik: 2011:196 Grundförfattning
2014:20 Ändringsförfattning
2015:34 Ändringsförfattning
2017:76 Ändringsförfattning
2020:88 Ändringsförfattning
2021:33 Ändringsförfattning
2022:415 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:196 Senaste lydelse PDF

Så här söker du i författningssamlingen

Genom att avgränsa din sökning i de olika fälten för ”giltighet”, ”beslutad av” eller ”version” får du oftast ett mer träffsäkert resultat. Du kan till exempel

  • välja ”Alla” under ”Giltighet”
  • välja ”Alla” under ”Beslutad av”
  • välja ”Ändringsförfattning” och ”Senaste lydelse” under ”Version”
  • skriva in valfritt sökord eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.


Vanliga termer i vår författningssamling

Författning

Författningar är bindande regler i form av lagar, förordningar eller föreskrifter. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS), myndigheters föreskrifter publiceras i myndigheternas respektive författningssamling. Ibland beslutar dock regeringen att vissa förordningar ska publiceras i en myndighets författningssamling i stället för i SFS.

Svensk författningssamling (SFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver författningar finns också allmänna råd som är rekommendationer om hur man ska tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Grundförfattning

Grundförfattning är den första, ursprungliga versionen av en författning.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon ändring har gjorts i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar med som har ändrats vid det aktuella tillfället.

Senaste lydelse

Författningen i sin helhet med alla ändringar inarbetade (det vill säga att den motsvarar grundförfattningen med alla dess ändringsförfattningar).

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdande anger när reglerna börjar gälla.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser innebär att det görs undantag från ikraftträdandet, till exempel att äldre regler ska fortsätta att gälla under en övergångsperiod.