Grundförfattning  SKOLFS 2019:38

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2020/2021

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:12 kap. 12 a § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum:2019-11-27
Ikraftträdandedatum:2020-01-01
Tryckdatum:2019-12-11
NyckelordNationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2019:38 Grundförfattning PDF