Grundförfattning  SKOLFS 2019:41

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021

Utges av:Skolverket
Bemyndigande:4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum:2019-11-27
Ikraftträdandedatum:2020-01-01
Tryckdatum:2019-12-11
NyckelordNationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2019:41 Grundförfattning PDF