Dansarutbildning

Dansarutbildningen är en elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet. I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning.

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Syftet med yrkesdansarutbildningen är att göra eleverna anställningsbara i den internationella konkurrensen.

Aktuellt just nu

Ansökan till höstterminen 2018

Nu kan du ansöka till den förberedande dansarutbildningen samt yrkesdansarutbildningen inför höstterminen 2018. Sista dag att ansöka är den 22 januari 2018. Använd webbläsaren Firefox för att undvika problem när du gör din ansökan.

Årskurs 4

Årskurs 7

Yrkesdans, år 1

Eventuellt lediga platser i övriga årskurser: åk 5, åk 6, åk 8, åk 9, år 2 eller år 3


Vad händer när ansökningstiden har gått ut?

Läs mer om vad som händer efter att du har gjort din ansökan.

Läs mer om vad som händer efter ansökan

Senast granskad: 2017-10-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner