Dansarutbildning

Dansarutbildningen är en elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet. I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning och en yrkesdansarutbildning.

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Syftet med yrkesdansarutbildningen är att göra eleverna anställningsbara i den internationella konkurrensen.

Aktuellt just nu

Ansökan till höstterminen 2018 är avslutad

Sista ansökningsdag var den 22 januari 2018. Inga ytterligare ansökningar kan tas emot.

Vad händer när ansökningstiden har gått ut?

Läs mer om vad som händer efter ansökan

Senast granskad: 2018-01-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner