Antagning till förberedande dansarutbildning åk 4

Sista ansökningsdag inför läsåret 2017/2018 var den 26 januari. Inga ytterligare ansökningar kan tas emot.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
 5. Den 6 april 2017 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.
Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Datum för färdighetsprov 2017

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Piteå
Onsdag fm den 1 mars (färdighetsprov 1)
Torsdag fm den 2 mars (färdighetsprov 2-4)
Fredag fm den 3 mars (slutprov)
Söndag den 5 mars (hälsoundersökning och informationssamtal)

Göteborg
Fredag em den 10 mars (färdighetsprov 1)
Lördag fm den 11 mars (färdighetsprov 2)
Söndag fm den 12 mars (färdighetsprov 3)
Måndag em den 13 mars (färdighetsprov 4)
Tisdag em den 14 mars (slutprov)
Torsdag den 16 mars (hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm
Torsdag den 30 mars (färdighetsprov 1)
Fredag den 31 mars (färdighetsprov 2)
Lördag den 1 april (färdighetsprov 3)
Söndag den 2 april (färdighetsprov 4)
Måndag den 3 april (slutprov)
Tisdag den 4 april (hälsoundersökning och informationssamtal)

Reservdag för alla i Stockholm
Söndag den 28 maj (färdighetsprov/slutprov)
Måndag den 29 maj (hälsoundersökning och informationssamtal)
 

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2016-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner