Antagning till förberedande dansarutbildning åk 7

Sista ansökningsdag inför läsåret 2018/2019 var den 22 januari. Efter det datumet tar Skolverket inte emot några ansökningar.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 7-9 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Kompletterande moment till antagningen

För antagningen till årskurs 7 tar juryn även hänsyn till den sökandes bedömda utveckling inom dans de tre senaste åren med start höstterminen i årskurs 4. Detta benäms kompletterande moment. För att juryn ska få tillgång till information om den tidigare utvecklingen i dans finns det möjlighet för elevens tidigare danslärare att inför det kompletterande momentet lämna ett underlag till Skolverket på ett särskilt formulär. Se vidare instruktioner vid ansökan till årskurs 7.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
 5. Den 7 maj 2018 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagning skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Datum för färdighetsprov 2018

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Stockholm
Torsdag den 15 mars (färdighetsprov 1)
Fredag den 16 mars (färdighetsprov 2)
Lördag den 17 mars (färdighetsprov 3)
Söndag den 18 mars (slutprov)
Måndag den 19 mars (hälsoundersökning och informationssamtal)

Göteborg
Torsdag den 19 april (färdighetsprov 1)
Fredag den 20 april (färdighetsprov 2)
Lördag den 21 april (färdighetsprov 3)
Söndag den 22 april (slutprov)
Måndag den 23 april (hälsoundersökning och informationssamtal)

Reservdag för alla i Stockholm
Söndag den 3 juni (färdighetsprov/slutprov)
Måndag den 4 juni (hälsoundersökning och informationssamtal)

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2018-02-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner