Antagning till yrkesdansarutbildning år 1

Sista ansökningsdag inför läsåret 2017/2018 var den 26 januari. Inga ytterligare ansökningar kan tas emot.

Yrkesdansarutbildningen har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. En sökande kan välja att söka till en profil eller till båda, men kan bara börja på en av profilerna.

Urvalskriterier

För att antas till yrkesdansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury, en godkänd hälsoundersökning och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner i klassisk balett och modern nutida dans, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning med hjärtscreening.

Godkända betyg

För att vara behörig krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Om flera sökande presterar lika bra på färdighetsproven blir slutbetyget från grundskolan avgörande.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökande skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov.
 3. Färdighetsproven genomförs på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.  
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
 5. Den 23 februari 2017 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning. Sökande får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som angetts.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Den slutliga antagningen görs av Rådet för dansarutbildning den 15 juni 2017, då de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från grundskolan. Observera att varje sökande själv måste skicka in sin betygskopia för att kunna bli antagen till utbildningen.
 8. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 9. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till skolan. Därefter är det skolan och huvudmannen som är ansvariga för kontakten med eleven, inte Skolverket.

Datum för färdighetsprov 2017 i Stockholm

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Stockholm / Nationell profil: Klassisk balett
Lördag den 11 februari (färdighetsprov 1)
Söndag den 12 februari (färdighetsprov 2)
Måndag den 13 februari (färdighetsprov 3)
Tisdag den 14 februari (slutprov)
Onsdag den 15 februari (hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm / Nationell profil: Modern nutida dans
Torsdag den 16 februari (färdighetsprov 1)
Fredag den 17 februari (färdighetsprov 2)
Lördag den 18 februari (färdighetsprov 3)
Söndag den 19 februari (slutprov)
Måndag den 20 februari (hälsoundersökning och informationssamtal)

Reservdag för alla i Stockholm
Söndag den 28 maj (färdighetsprov/slutprov)
Måndag den 29 maj (hälsoundersökning och informationssamtal)

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2016-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner