Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. Det betyder att utbildningen ska vara en elitutbildning med höga krav på kvalitet. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Dansarutbildningen består av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurs 4-6 och årskurs 7-9 samt yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. Elever från hela landet söker på samma villkor.

Inom Skolverket finns Rådet för dansarutbildning, som ansvarar för antagningen till dansarutbildningen. Rådet för dansarutbildning

Det som styr utbildningen

De bestämmelser som gäller för dansarutbildningen finns i förordningen (2011:7) om dansarutbildning. Bestämmelserna gäller utbildning som har påbörjas i årskurserna 4 och 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasieskolan, från och med höstterminen 2011. Det som inte regleras i förordningen, regleras i skollagen. Förordning (2011:7) om dansarutbildning

Ordinance (2011:7) on dancer education (382 kB)

Regeringen gjorde om bestämmelserna för dansarutbildningen 2011. Regeringens syfte och intentioner beskrivs i propositionen "Ett steg framåt - en ny dansarutbildning" (prop. 2010/11:19). Ett steg framåt – en ny dansarutbildning (2010/11:19) (532 kB)

I "Ta klass" (SOU 2009:27) kan du ytterligare fördjupa dig i bakgrunden och motiven till att dansarutbildningen ser ut som den gör. Ta klass (SOU 2009:27) (2,0 MB)

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2015-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner