Förberedande dansarutbildning

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Målet för utbildningen är att eleverna sedan ska kunna komma in på och genomföra yrkesdansarutbildningen.

Den förberedande dansarutbildningen finns på tre platser i landet:

Kungliga Svenska balettskolan Svenska Balettskolan i Göteborg Svenska Balettskolan i Piteå

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Vad styr?

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas.

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

  • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
  • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
  • Inom ramen för skolans val är det möjligt att reducera undervisningstiden i ämnena bild och slöjd med mer än 20 procent. Reducerar skolan dessa ämnen med mer än 20 procent behöver man inte sätta betyg. Gör skolan så ska eleverna erbjudas mer undervisning i bild och/eller slöjd inom ramen för elevens val.
  • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Ansökan till årskurs 4 och årskurs 7

Ansökan är öppen från den 2 oktober 2017 till och med den 22 januari 2018.

Läs mer om antagning till åk 4 Läs mer om antagning till åk 7

Elevhem

Det finns ett elevhem i Stockholm. Hemmet ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med 17 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner