Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta

per mail:
dansarutbildning@skolverket.se

per telefon:
08-5273 32 00

per post:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
106 20 Stockholm

Senast granskad: 2015-10-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner