Rådet för dansarutbildning

På Skolverket finns Rådet för dansarutbildning. Rådet organiserar bland annat antagnings- och urvalsprocessen, utser juryn till färdighetsprov samt bidrar till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Rådet för dansarutbildning består av en ordförande, åtta ledamöter och åtta ersättare. Ledamöterna har kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut och sin verksamhet inför Skolverkets ledning.

Rådet för dansarutbildning:
 • ansvarar för att organisera och genomföra antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen,
 • utser jurymedlemmarna till färdighetsproven,
 • beslutar om vilka sökande som ska antas samt
 • bidrar till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Ordförande

Göran Nilsson, fd lagman, domare

Vice ordförande

Szilárd Rado, rådman

Ledamöter

Ledamöter i rådet är:

 1. Peter Lyth, gymnasiechef område 4, Stockholms stad
 2. Tommy Fabricius, kommundirektör, Nynäshamns kommun
 3. Sebastian Michanek, konstnärlig chef, Svenska Balettskolan Göteborg  
 4. Jonas Kåge, före detta konstnärlig ledare, balettpedagog    
 5. Mikael Jönsson, biträdande balettchef, Kungliga Operan    
 6. Monica Milocco, konstnärlig ledare RTV    
 7. Olof Westring, före detta premiärdansare, Teaterförbundet    
 8. Sofia Yaregal, före detta dansare, Dansalliansen

Ersättare

Ersättare i rådet är:

För 1:    Cecilia Selander Moss, konstnärlig chef, Kungliga Svenska balettskolan
För 2:    Lisa Drake, repetitionsledare, Cullbergbaletten 
För 3:   Nina Höglund, konstnärligt ansvarig för modern nutida dans, Svenska Balettskolan Göteborg  
För 4:    Tom Hedman, danskonsulent     
För 5:    Helena Sköldborg, chefsjurist, Kungliga Operan    
För 6:    Tina Peschel, repetitör, Norrdans    
För 7:    Vakant, GöteborgsOperan   
För 8:    Kristine Slettevold, lektor i dans, Uniarts, Stockholms Konstnärliga högskola

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner