Rådet för dansarutbildning

På Skolverket finns Rådet för dansarutbildning. Rådet organiserar bland annat antagnings- och urvalsprocessen, utser juryn till färdighetsprov samt bidrar till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Rådet för dansarutbildning består av en ordförande, åtta ledamöter och åtta ersättare. Ledamöterna har kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut och sin verksamhet inför Skolverkets ledning.

Rådet för dansarutbildning:
 • ansvarar för att organisera och genomföra antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen,
 • utser jurymedlemmarna till färdighetsproven,
 • beslutar om vilka sökande som ska antas samt
 • bidrar till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

Ordförande

Göran Nilsson, fd lagman, domare

Ledamöter

Ledamöter i rådet är:

 1. Peter Lyth, gymnasiechef område 4, Stockholms stad
 2. Tommy Fabricius, kommundirektör, Nynäshamns kommun
 3. Nadja Hjorton, koreograf    
 4. Jonas Kåge, före detta konstnärlig ledare, balettpedagog    
 5. Mikael Jönsson, biträdande balettchef, Kungliga Operan    
 6. Monica Milocco, konstnärlig ledare RTV    
 7. Olof Westring, före detta premiärdansare, Teaterförbundet    
 8. Sofia Yaregal, före detta dansare, Dansalliansen

Ersättare

Ersättare i rådet är:

För 1:    Vakant, Stockholms stad
För 2:    Sebastian Michanek, konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan Göteborg
För 3:    Stina Dahlström, verksamhetsledare Cullbergbaletten  
För 4:    Tom Hedman, danskonsulent     
För 5:    Helena Sköldborg, chefsjurist, Kungliga Operan    
För 6:    Tina Peschel, repetitör, Norrdans    
För 7:    Daniel Norgren Jensen, dansare Kungliga Operan   
För 8:    Petra Frank, prefekt, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner