Senaste nytt från rådet

Rådet för dansarutbildning sammanträder ungefär en gång i månaden. Här hittar du en kort sammanfattning av det rådet diskuterat och beslutat.

2018

Rådsmöte 7 maj

 • Rådet har nu planerat uppsamlingsomgången den 4 juni samt antagit sökande till den förberedande dansarutbildningen 2018.

Rådsmöte 26 februari

 • Den preliminära antagningen till yrkesdansarutbildningen 2018 är klar.

2017

Rådsmöte 5 oktober

 • Rådet förbereder antagningen 2018 och ser fram emot att träffa skolornas personal på konferensdagarna i oktober.

Rådsmöte 15 juni

 • Antagningen till yrkesdansarutbildning är nu beslutad. Tack vare årets höga nivå i dans har fler än tidigare antagits.

Rådsmöte 18 maj

 • Rådet har arbetet vidare med utformningen av en utvecklingsdialog med balettskolorna.

Rådsmöte 6 april

 • Antagningen till årskurs 4-9 i Piteå, Göteborg och Stockholm är nu avslutad. Juryordföranden besökte rådsmötet och redovisade årets juryarbete. 

Rådsmöte 23 februari

 • Färdighetsproven till yrkesdans är nu genomförda. De sökande hade en glädjande hög nivå i dans.

2016

Rådsmöte 1 december

 • Rådet fortsätter arbetet med jurysammansättningarna inför vårens antagningar.

Rådsmöte 13 oktober

 • Rådet har påbörjat arbetet med jurysammansättningarna inför vårens antagningar.

Rådsmöte 8 september

 • Rådet har påbörjat förberedelserna inför nästa antagningsomgång, våren 2017. Första ansökningsdatum är den 3 oktober 2016 och sista ansökningsdatum är den 26 januari 2017.

Rådsmöte 16 juni

 • Antagningen till yrkesdansarutbildningen är nu klar.

Rådsmöte 19 maj

 • Rådet planerar att påbörja en utvecklingsdialog med skolorna i syfte att bidra till uppföljning och utveckling av dansarutbildningen.

Rådsmöte 28 april

 • Antagningen till förberedande dansarutbildningen är nu klar.
 • Färdighetsprov för de sökande som inte kunnat delta i ordinarie färdighetsprov på grund av synnerliga skäl (till exempel skada eller sjukdom) kommer att äga rum den 29 maj i Stockholm. Observera att de sökanden som detta gäller tidigare har ansökt och fått beviljat att göra provet i maj.

Rådsmöte 25 februari

 • Den preliminära antagningen till yrkesdansarutbildningen är klar.

Rådsmöte 21 januari

 • Arbetet att utse jurymedlemmar/pedagoger inför årets antagning är i stort sett klart.

2015

Rådsmöte 3 december

 • Arbetet med att ytterligare standardisera färdighetsproven och att utse juryer till antagningarna fortsätter.
 • I mitten av december kommer rådet att delta i en konferens som Skolverket anordnar för de tre skolorna som har dansarutbildning. Syftet med konferensen är att förverkliga intentionerna med den nya dansarutbildningen och öka likvärdigheten i utbildningen.

Rådsmöte 15 oktober

 • Arbetet med att utse juryer till antagningarna, enligt de gällande principerna för jurymedlemmar, pågår för fullt
 • De konstnärliga ledarna från Kungliga Svenska balettskolan kommer även i år vara med i juryerna för färdighetsprov.

Läs mer om principer för hur jurymedlemmar utses

Senast granskad: 2018-02-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner