Nyhetsarkiv - Förskola

 • 2018-03-23

  Tydligare om undervisning i förskolan

  Skolverket lämnar nu över förslag på reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

 • 2017-12-07

  Läslyftet i förskolan: sök statsbidrag i januari - förbered nu

  Med start 1 januari kan huvudmän söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan för nästa läsår. Förbered ansökan redan nu, vi har listat vad som ska med!

 • 2017-11-06

  Tyck till om förslag till ny läroplan för förskolan

  Förskolans läroplan ska revideras, fram till den 19 november är det möjligt att lämna synpunkter på utkastet till del 2: Mål och riktlinjer.

 • 2017-09-18

  Heldag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan

  Är du förskollärare eller förskolechef och vill fördjupa dina kunskaper om barns språk-, läs- och skrivutveckling samt kollegialt lärande i förskolan? Vill du även få bättre koll på Läslyftet i förskolan? Anmäl dig till inspirationsdagarna senast den 16 oktober.

 • 2017-09-11

  Tyck till om förslag till ny läroplan för förskolan

  Förskolans läroplan ska revideras, fram till den 24 september är det möjligt att lämna synpunkter på det första utkastet. Vid första tillfället finns del 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, vid andra tillfället (6-19 november) är det del 2. Mål och riktlinjer.

 • 2017-04-25

  Mindre barngrupper i förskolan

  Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu. Vår senaste statistik visar att det gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015.

 • 2017-04-25

  Förskolans läroplan ska revideras

  Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Under hösten 2017 kommer det att vara möjligt att påverka genom att lämna synpunkter på utkast till reviderad läroplanstext via webben.

 • 2017-04-05

  Utbilda språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

  Är du huvudman, alltså ansvarig, för förskolor? Skapa förutsättningar för långsiktig språk-, läs- och skrivutveckling genom att låta din personal gå en kostnadsfri utbildning. Under åtta utbildningsdagar får deltagarna ta del av föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Förlängd anmälningstid till den 19 april.

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli bättre

  Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Beställ eller ladda ner råden.

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.