Barnteckningar

Barngruppens storlek

Hur stor barngruppen är påverkar barnens möjlighet att lära och utvecklas i förskolan och frågan är komplex. Här presenteras aktuell forskning inom området.

Kartläggning av aktuell forskning

Vad som är en lämplig storlek på en barngrupp i förskolan behöver ses i ett socialt och kulturellt sammanhang och ställas i relation till olika förhållanden i dagens samhälle. På uppdrag av Skolverket har professorerna Pia Williams och Sonja Sheridan vid Göteborgs universitet gjort en kartläggning av aktuell skandinavisk forskning om storleken på barngrupper.

Barngruppers storlek i förskolan

Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas

Det är viktigt att problematisera, kartlägga och klargöra vad som bidrar till att en barngrupp upplevs som lagom stor, för stor eller för liten, det skriver professorerna Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson vid Göteborgs universitet. Studien pekar också på vilka faktorer som blir avgörande i hur stor gruppen upplevs vara. Forskningsprojektet har bedrivits med stöd från Vetenskapsrådet och finns i rapporten Resultatdialog 2015.

Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan (337 kB)

I filmen diskuterar två av forskarna resultatet av studien. 

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner