Allmänna råd med kommentarer för planering och genomförande av undervisningen

Skolverket har tagit fram allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Till de allmänna råden finns även kommentarer som ska vara ett stöd för läsandet och arbetet med råden.

Publikationens framsida
De allmänna råden handlar om hur lärare i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan bör planera och genomföra undervisningen utifrån de nya läroplanerna och kursplanerna. Råden handlar även om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygssättningen, samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning på skolan. Det finns även råd som rör uppföljning och dokumentation som relaterar både till undervisningen och till det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Film

Se en film där Skolverkets projektledare diskuterar det allmänna rådet.

 

Förslag till studiedagsupplägg

Skolverket har tagit fram ett förslag till studiedagsupplägg kring de allmänna råden som kan användas som underlag för en hel studiedag eller en serie studiedagar. Man kan även i ett arbetslag eller som enskild lärare använda sig av frågeställningar ur olika delar av materialet för att diskutera eller tänka över sin verksamhet. Materialets delar går att använda på olika sätt allt beroende på lokala behov eller förutsättningar.

Gå till studiedagsupplägget

Senast granskad: 2012-01-27
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten