Information till föräldrar

Vårdnadshavaren är den som står närmast barnet och det är viktigt att skolan och vårdnadshavaren har en god relation samt samverkar kring barnets utveckling. I broschyren Skolan är till för ditt barn får vårdnadshavaren en introduktion till hur skolan styrs.

Som komplement till broschyren finns också en presentation och en film som kan användas av lärare i kommunikationen med föräldrar. 

Broschyren, powerpoint-presentationen och filmen har till största del samma innehåll, med den skillnaden att informationen i broschyren är lite mer omfattande. Broschyren och filmen berör alla fyra skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Powerpoint-presentationerna tar upp skolformerna separat.


Publikationens framsida
Broschyren: Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn - tryckversion att köpa Skolan är till för ditt barn - pdf-version att ladda ner

Översättningar

Broschyren finns översatt till följande språk:

Skolan är till för ditt barn - översatt till engelska Skolan är till för ditt barn - översatt till albanska Skolan är till för ditt barn - översatt till arabiska Skolan är till för ditt barn - översatt till finska Skolan är till för ditt barn - översatt till jiddisch Skolan är till för ditt barn - översatt till meänkieli Skolan är till för ditt barn - översatt till nordkurdiska Skolan är till för ditt barn - översatt till nordsamiska Skolan är till för ditt barn - översatt till polska Skolan är till för ditt barn - översatt till romani arli Skolan är till för ditt barn - översatt till romani kelderash Skolan är till för ditt barn - översatt till romani kale Skolan är till för ditt barn - översatt till ryska Skolan är till för ditt barn - översatt till somaliska Skolan är till för ditt barn - översatt till sydkurdiska Skolan är till för ditt barn - översatt till thai


PowerPoint-presentation

Presentationen finns i powerpoint-format, dock utan Skolverkets grafiska profil och logga. Presentationen kan till exempel användas av lärare på föräldramöte.

Powerpoint-presentation: grundskolan (12,6 MB) Powerpoint-presentation: grundsärskolan (12,5 MB) Powerpoint-presentation: sameskolan (12,5 MB) Powerpoint-presentation: specialskolan (16,0 MB)


Film

I filmen, som är 8 minuter lång, berättar Skolverkets Ulrika Lundqvist och Niclas Westin om vad som styr i skolan och vad man som förälder kan förvänta sig.

Bild från filmen

Se filmen på Youtube

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner