Informationsmaterial till föräldrar

Nedan finns en broschyr, en presentation och en film som till exempel kan användas av lärare i kommunikationen med föräldrar.

Publikationens framsida

Broschyren, powerpoint-presentationen och filmen har till största del samma innehåll, med den skillnaden att informationen i broschyren är lite mer omfattande. Broschyren och filmen berör alla fyra skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Powerpoint-presentationerna tar upp skolformerna separat.

 

Broschyr

Skolan är till för ditt barn - tryckversion att köpa

Skolan är till för ditt barn - pdf-version att ladda ner

Översättningar

Skolan är till för ditt barn - översatt till albanska

Skolan är till för ditt barn - översatt till arabiska

Skolan är till för ditt barn - översatt till engelska

Skolan är till för ditt barn - översatt till finska

Skolan är till för ditt barn - översatt till jiddisch

Skolan är till för ditt barn - översatt till meänkieli

Skolan är till för ditt barn - översatt till nordkurdiska

Skolan är till för ditt barn - översatt till nordsamiska

Skolan är till för ditt barn - översatt till polska

Skolan är till för ditt barn - översatt till romani arli

Skolan är till för ditt barn - översatt till romani kale

Skolan är till för ditt barn - översatt till romani kelderash

Skolan är till för ditt barn - översatt till ryska

Skolan är till för ditt barn - översatt till somaliska

Skolan är till för ditt barn - översatt till sydkurdiska

Skolan är till för ditt barn - översatt till thai

 

Presentation i powerpoint-format

Presentationen finns i powerpoint-format, dock utan Skolverkets grafiska profil och logga. Presentationen kan till exempel användas av lärare på föräldramöte.

Powerpoint-presentation: grundskolan (12,6 MB)

Powerpoint-presentation: grundsärskolan (12,5 MB)

Powerpoint-presentation: sameskolan (12,5 MB)

Powerpoint-presentation: specialskolan (16,0 MB)


Film

I filmen, som är 8 minuter lång, tar upp vad som styr i skolan och vad man som förälder kan förvänta sig.

Bild från filmen

Se filmen på Youtube

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner