• Datum: 2015-11-09
  • Plats: Svenska Mässan i Göteborg

Så möter vi rasism i skolan – besök oss på MR-dagarna

Besök oss i vår monter på Mänskliga Rättighetsdagarna den 9-10 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Ta även chansen att delta i våra seminarier om rasism och politik i skolan.

Vi finns på monterplats 74 på utställartorget. I montern finns Skolverkets experter som svarar på frågor om hur vi bemöter rasism i klassrummet och vad som gäller för politiska partier i skolan. Dessutom delar vi ut aktuellt stödmaterial om diskriminering och människliga rättigheter.

Besök våra seminarier

  • Så möter vi rasism i skolan: Vi kommer prata om skolans samlade uppdrag med kunskaper och värden, möjligheter/utmaningar för skolan som antirasistisk arena, arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. 10 november 2015, kl. 10.30–12.00, lokal K3, Svenska Mässan i Göteborg
  • Politik i skolan: Utmaningar och möjligheter när företrädare för politiska partier bjuds in till skolan. Det öppna samtalets dilemma -yttrandefrihet, rätt till skydd mot kränkning och att värna skolans värdegrund. 9 november 2015, kl. 17:00 - 17:30, Stora Scenen, Svenska Mässan i Göteborg.

UR-Pedagogerna spelar in poddradio från vår monter

UR-Pedagogerna spelar in fyra poddradio i vår monter. Det blir samtal mellan skolpersonal, forskare och ideella aktörer. Samtalen kretsar kring läroplanens skrivning om att främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Lyssna på inspelningen direkt på plats eller ladda ner det på UR-pedagogernas hemsida några dagar efter att mässan avslutats.

Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten