Apl och lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan

Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (apl). En elev i gymnasiesärskolan har sin utbildning både på en skola och på en eller flera arbetsplatser.

Elev och lärare Arbetsplatsförlagt lärande

Alla nationella program inom gymnasiesärskolan ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (apl)  i minst 22 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande är lärande som eleven genomför på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

För en elev i gymnasiesärskolan ska varje vecka på en arbetsplats motsvara 25 timmars garanterad undervisningstid.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande

Lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan

Lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan innebär att eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Inom de nationella programmen i gymnasiesärskolan kan gymnasial lärlingsutbildning börja det första, andra, tredje eller fjärde läsåret.

Läs mer om lärlingsutbildning

Senast granskad: 2016-04-08
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner