Gymnasiesärskola före ht 2013

För elever som påbörjade sin utbildning i gymnasiesärskolan före höstterminen 2013 gäller fortfarande de tidigare kursplanerna.

Gymnasiesärskolan före höstterminen 2013 omfattar åtta nationella program och individuella program, alla fyråriga. Förutom de nationella och individuella programmen finns specialutformade program.

Nationella program

De nationella programmen är alla yrkesinriktade.

Specialutformade program

Ett specialutformatprogram ska motsvara ett nationellt program men kan utformas individuellt.

Individuella program

Ett individuellt program är till för elever som har speciella utbildningsbehov.

Omdöme och betyg

Betygsskalan före höstterminen 2013 i gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program samt yrkesträning är två-gradig:

  • Väl godkänd, eller
  • Godkänd.

Elever som inte når nivån för godkänt får ett intyg på genomförd utbildning. Ett sådant intyg får också de elever som går på verksamhetsträning.

Senast granskad: 2016-02-28
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner