Program i gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan pågår under fyra år och består av nationella program och individuella program. Det finns också utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Nationella program

I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program som alla är yrkesinriktade.

Individuella program

Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.


Särskilda varianter

En särskild variant är ett speciellt utformat nationellt program.

Idrottsutbildningar

Idrottsutbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor.

Senast granskad: 2015-11-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner