Nationella program

I gymnasiesärskolan finns det nio nationella program som alla är yrkesinriktade.

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år.

För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Ämnesplanen visar hur många poäng varje kurs omfattar. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Mer information om de olika nationella programmen finns i menyn.

Senast granskad: 2016-02-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner