Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom

Fastighet, anläggning och byggnation
fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fastighet, anläggning och byggnation är:

  • Bygg och anläggning 1, 100p
  • Fastighetsskötsel, 200p
  • Service och bemötande 1, 100p
Senast granskad: 2014-02-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner