Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. kunna reparera

Fordonsvård och godshantering
fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar eller köra truck. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fordonsvård och godshantering är:

  • Fordonsbranschen, 200p
  • Fordonsteknik 1, 200p
  • Godshantering – grundkurs, 200p
Senast granskad: 2014-02-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner