Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder eleverna för att

Hotell, restaurang och bageri
kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för hotell, restaurang och bageri är:

  • Bageri och konditorikunskap, 100p
  • Hotell, 100p
  • Livsmedel och näringskunskap, 100p
  • Måltids- och branschkunskap, 200p
  • Service och bemötande 1, 100p
Senast granskad: 2014-02-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner