Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är ett program som ger kunskaper om samhällsfrågor, språk, natur och miljö. Programmet ska också förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att

Samhälle, natur och språk
fördjupa eller bredda sig inom media och miljö.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för samhälle, natur och språk är:

  • Engelska 2, 100p
  • Geografi 1, 100p
  • Medieproduktion 1, 100p
  • Naturkunskap 2, 100p
  • Samhällskunskap 2, 100p
  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100p
Senast granskad: 2014-02-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner