Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en utbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor.

En skola kan bli riksrekryterande om utbildningen är möjlig att inrätta på endast några orter i landet eller om enskildas elevers behov av kunskaper och färdigheter annars inte kan tillgodoses.

En elev som vill söka en riksrekryterande utbildning ska söka via sin egen kommun.

Villkoren för att godkännas som riksrekryterande utbildning anges i 5 kap. gymnasieförordningen (2010:2039). Besluten gäller för fyra antagningsomgångar. Ett beslut om riksidrottsgymnasium gäller för tre antagningsomgångar.

Senast granskad: 2013-05-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner