Samläsning mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola

Samläsning innebär att elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har integrerad undervisning. Det kan ge elever i gymnasiesärskolan både pedagogiska och sociala utmaningar och förbereda dem bättre för ett arbete efter utbildningen.

Samläsning kan ske genom att:

  • Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan undervisas tillsammans i kurser utifrån gymnasieskolans ämnesplan
  • Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan undervisas tillsammans men följer olika ämnesplaner.

Samläsning i gymnasiekurser

När elever i gymnasiesärskolan läser gymnasiekurser tillsammans med elever i gymnasieskolan innebär det att läraren undervisar alla elever i gruppen utifrån gymnasieskolans ämnesplan.

Rektorn får besluta att en elev i gymnasiesärskolan får byta ut vissa kurser, och istället läsa kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner. (Se 9 kap. 4 a och 5 §§ gymnasieförordningen.)

När eleven läser en kurs från gymnasieskolan så är det bestämmelserna om betygssättning i gymnasieskolan som gäller, bland annat ska betygsstegen A-F användas.

Samläsning enligt olika ämnesplaner

Elever i gymnasiesärskolan kan samläsa med gymnasieskolan men ändå fortsätta att följa gymnasiesärskolans ämnesplaner. Det innebär att läraren undervisar efter två ämnesplaner.

Eleverna i gymnasiesärskolan får undervisning utifrån gymnasiesärskolans ämnesplan och eleverna i gymnasieskolan får undervisning utifrån gymnasieskolans ämnesplan. Det viktiga är att elever som samläser får undervisning enligt sin skolform.

Det är läraren som bedriver undervisningen i ämnet som sätter betyg. Om gymnasieskolan har en legitimerad och behörig yrkeslärare i ett yrkesämne är läraren också behörig att undervisa och sätta betyg i motsvarande yrkesämne i gymnasiesärskolan.

Samläsning för elever i gymnasieskolan

Samläsning kan också vara att gymnasiesärskolan tar emot elever från gymnasieskolan. Eleverna från gymnasieskolan fortsätter att läsa gymnasiekurser eller grundskolekurser, men undervisas tillsammans med elever i gymnasiesärskolan.

När elever i gymnasieskolan samläser gymnasiekurser eller grundskolekurser innebär det också att läraren undervisar efter flera kurs- eller ämnesplaner. I de fall eleverna i gymnasieskolan samläser grundskolekurser kommer de från gymnasieskolans introduktionsprogram.

Kartläggning och utvärdering av samläsning

Skolverket har kartlagt och utvärderat samläsning i en rapport. Där identifierar vi också tre faktorer som vi bedömer bidrar till goda förutsättningar för inkluderande undervisning:

  • Fysisk och organisatorisk närhet mellan skolformerna
  • Att samläsning är etablerat i organisationen
  • Samläsning i gymnasiesärskolans yrkesämnen

Rapporten ”I mötet mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola”

Senast granskad: 2017-11-14
Innehållsansvar: Avdelningen för analys