Nyhetsarkiv Gymnasieskola

 • 2018-04-19

  Besök betaversionen av nya skolverket.se

  Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp. Vi har gjort nya ingångar till våra sidor och förbättrat och sökoptimerat innehållet, för att du lättare ska hitta det du behöver.

 • 2018-04-11

  Frivilligt prov i kursen Kemi 2

  Nu finns ett nytt frivilligt prov i Kemi 2 som lärare kan välja att använda som stöd för sin bedömning och betygssättning. Provet består av ett teoretiskt och ett laborativt delprov. Lärare behöver logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till provet.

 • 2018-04-04

  Anmäl dig till konferens om att utveckla introduktionsprogrammen

  Anmäl dig till konferens för att lära mer om påbyggnadsbara yrkespaket för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. En möjlighet att diskutera utveckling, byta erfarenheter och att få aktuell information. Tre tillfällen erbjuds under våren med start i Malmö den 23 april. Den 3 maj är konferensen i Göteborg och den 4 maj i Stockholm.

 • 2018-03-16

  Förslag till förändringar inom gymnasieskolans program

  Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett framtaget förslag till konsekvensbeskrivning som ingår i ett pågående uppdrag om revideringar av ett antal gymnasieprogram. Eftersom det i nuläget handlar om ett förslag finns det möjligheter att vara med och påverka uppdraget. Lämna dina synpunkter till oss senast den 12 april.

 • 2018-03-08

  Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

  Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Av alla nationella program är det barn- och fritidsprogrammet som ökar procentuellt mest bland de elever som går första året i gymnasieskolan. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik som också finns på läns-, kommun- och skolnivå.

 • 2018-03-01

  Bedömningsstöd i matematik 1a för alla nationella yrkesprogram

  Nu finns det bedömningsstöd i matematik 1a kopplade till karaktärsämnena i alla nationella yrkesprogram. Du behöver logga in i vår bedömningsportal för att ta del av materialet.

 • 2018-01-15

  Tio branschskolor utvalda

  Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet runt om i Sverige med tio branschskolor som Skolverket utsett. Skolorna erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

 • 2017-12-21

  Tydlig trend: fler klarar examen

  Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Statistiken finns också lokalt nedbruten.

 • 2017-11-13

  Delredovisning av hur skolor använder fjärrundervisning

  En viktig förutsättning för att fjärrundervisning ska fungera bra är att skolan löst de organisatoriska förutsättningarna. Det kan till exempel vara att reda ut hur eventuellt praktiska moment i undervisningen ska lösas, var support finns om tekniken strular eller vem fjärrläraren ska rapportera elevens utveckling till. Detta visar Skolverkets delredovisning av hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan.

 • 2017-10-12

  Ansök om att bli branschskola

  Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.