Nyhetsarkiv Gymnasieskola

 • 2018-01-15

  Tio branschskolor utvalda

  Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet runt om i Sverige med tio branschskolor som Skolverket utsett. Skolorna erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

 • 2017-12-21

  Tydlig trend: fler klarar examen

  Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Statistiken finns också lokalt nedbruten.

 • 2017-11-13

  Delredovisning av hur skolor använder fjärrundervisning

  En viktig förutsättning för att fjärrundervisning ska fungera bra är att skolan löst de organisatoriska förutsättningarna. Det kan till exempel vara att reda ut hur eventuellt praktiska moment i undervisningen ska lösas, var support finns om tekniken strular eller vem fjärrläraren ska rapportera elevens utveckling till. Detta visar Skolverkets delredovisning av hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan.

 • 2017-10-12

  Ansök om att bli branschskola

  Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.

 • 2017-04-19

  Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

  På ett år har antalet elever på gymnasieprogrammet språkintroduktion fördubblats, till följd av det stora mottagandet av nyanlända under 2015. Var tionde elev i gymnasieskolan går idag på språkintroduktion och många av dem blir inte behöriga att läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. En ny rapport från Skolverket visar att den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

 • 2017-04-03

  Remiss: alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

  Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan lägger Skolverket snart ett förslag på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom ska flera befintliga kurser revideras för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov. Lämna synpunkter på förslagen fram till den 2 maj.

 • 2017-03-02

  Antalet elever i gymnasieskolan ökar

  Antalet elever i gymnasieskolan ökar nu för första gången sedan 2008. Nu läser 343 900 elever i gymnasieskolan och det är en ökning med sex procent jämfört med förra läsåret. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2016/2017 som även finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2017-01-30

  Så dokumenterar du kunskaper från yrkesintroduktion

  Ladda ner Skolverkets publikation om hur du dokumenterar elevernas utbildning och yrkeskunnande. Här får du också se exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg. Materialet riktar sig främst till rektorer, skoladministratörer och lärare som arbetar på yrkesintroduktionsprogrammet.

 • 2017-01-25

  Nya regler för att undervisa i ämnet specialidrott

  Skolverket har beslutat att ämnet specialidrott ska omklassificeras från yrkesämne till ett ”vissa ämne”. Det innebär att det från 1 juli 2017 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning i ämnet specialidrott.