Gymnasieskola före höstterminen 2011

För elever som påbörjade sin utbildning före höstterminen 2011 gäller de gamla bestämmelserna för utbildningen.

Hösten 2016 är den sista möjligheten att kunna få ut slutbetyg i studier påbörjade före höstterminen 2011, och då endast inom den kommunala vuxenutbildningen.

I gymnasieskolan före höstterminen 2011 fanns det 17 nationella program, alla treåriga. Varje program innefattade:

  • Åtta kärnämnen: engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk samt religionskunskap.
  • Ett antal karaktärsämnen för varje program.
  • Projektarbete
  • Arbetsplatsförlagd utbildning, APU, på de yrkesförberedande programmen.

Övergångsbestämmelser

För en elev som har påbörjat sin utbildning före hörstterminen 2011 och gör avbrott i studierna (exempelvis för studier utomlands) gäller de äldre bestämmelserna när eleven återupptar sin gymnasieutbildning.

Övergångsbestämmelser

Kursplaner

Kursplaner för gymnasieskolan före höstterminen 2011

 

 

Senast granskad: 2016-10-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner