Fordonsprogrammet

Fordonsprogrammet vänder sig både till den som är tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon och till den som i första hand vill använda fordon för att utföra olika slags tjänster. Fordonsprogrammet utbildar för verksamheter som ligger i teknikutvecklingens framkant. Det hänger bland annat samman med elektronisk säkerhetsutrustning och stränga miljökrav.

Senast granskad: 2013-11-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner