Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till den som vill veta mer om hur människan och samhället har utvecklats. Mäniskors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter studeras genom både historiska och internationella glasögon och analyseras ur samhällsvetenskapliga och kulturella synvinklar. Programmet är i första hand studieförberedande.

Senast granskad: 2013-11-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner