Program och utbildningar

Här finns information om de program och utbildningar som finns i gymnasieskolan.

Nationella program

I gymnasieskolan finns det 18 nationella program, tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Nationella program

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Introduktionsprogram

Särskilda varianter

En särskild variant är ett speciellt utformat gymnasieprogram. Särskilda varianter

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor. Riksrekryterande utbildningar

Idrottsutbildningar

Idrottsutbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar. Idrottsutbildningar

Spetsutbildningar

Spetsutbildningar i gymnasieskolan är utbildningar som är tydligare profilerade och koncentrerade mot vissa specialområden än andra gymnasieprogram. Spetsutbildningar

Yrkesdansarutbildning

Yrkesdansarutbildningen ges av Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm och är en yrkesutbildning i klassisk balett och modern nutida dans.  Yrkesdansarutbildning

Rh-anpassad utbildning

Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-anpassad utbildning. Mer information om detta finns på SPSM:s webbplats. Söka Rh-anpassad utbildning

Senast granskad: 2015-05-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner