Ansökan om avvikelser från de nationella programmen

En offentlig skolhuvudman som vill anordna en särskild variant, en riksrekryterande utbildning eller en nationellt godkänd idrottsutbildning ska ansöka om det hos Skolverket. En enskild huvudman ska ansöka hos Skolinspektionen.

För att få bedriva en utbildning som avviker från de nationella programmen ska flera krav vara uppfyllda. Läs mer om kraven i gymnasieförordningens kapitel 5. Där står bland annat vilka villkor som gäller för att en avvikelse ska godkännas av Skolverket.

Gymnasieförordningen (2010:2039)

Besluten gäller fyra antagningsomgångar

De huvudmän som har fått tillstånd att bedriva riksrekryterande utbildning, särskild variant eller nationellt godkänd idrottsutbildning med start hösten 2015 får göra den sista antagningen hösten 2018. Skolverkets beslut är giltigt i sex år, vilket innebär att beslutet gäller för fyra antagningsomgångar. De huvudmän som vill fortsätta att bedriva tidigare beviljad utbildning behöver ansöka på nytt för antagning till hösten 2019.

Ansök senast 31 januari

Enligt gymnasieförordningen ska ansökningar vara Skolverket eller Skolinspektionen tillhanda senast den 31 januari året före beräknad start. 

Ansökningsformulären finns tillgängliga på myndigheternas webbplatser från oktober till och med sista ansökningsdatum.

Använd webbläsaren Firefox och ansök via dator för att undvika problem när du gör ansökan.

Offentlig skolhuvudman

En offentlig skolhuvudman som vill anordna en särskild variant, en riksrekryterande utbildning eller en nationellt godkänd idrottsutbildning ska ansöka om det hos Skolverket. En skolhuvudman som vill ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning ska också kontakta det specialidrottsförbund som är berört och begära att de ska styrka ansökan.

Ansökan för offentlig skolhuvudman

Enskild huvudman

En enskild huvudman ska ansöka hos Skolinspektionen. En skolhuvudman som vill ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning ska också kontakta det specialidrottsförbund som är berört och begära att de ska styrka ansökan.

Ansökan för fristående skolor

Riksidrottsgymnasium

För ansökan om riksidrottsgymnasium ska offentliga huvudmän ansöka direkt till riksidrottsförbundet. Enskilda huvudmän gör ansökan om riksidrottsgymnasium till Skolinspektionen. Ett beslut om riksidrottsgymnasium gäller för tre ansökningsomgångar.

Riksidrottsförbundets webbplats

Skolverket har tagit fram föreskrifter för ansökan om:

  • särskilda varianter
  • särskild variant på högskoleförberedande program inom det estetiska området
  • riksrekryterande utbildningar
  • riksrekryterande idrottsutbildningar
  • nationellt godkända idrottsutbildningar

Beslut

Skolverket fattar beslut senast under september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut för särskild variant, riksrekryterande utbildning och nationellt godkänd utbildning gäller för fyra ansökningsomgångar. Ett beslut om riksidrottsgymnasium gäller för tre ansökningsomgångar.

Senast granskad: 2017-10-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner