Godkända utbildningar

De beslut som Skolverket tar om att godkänna särskild variant, riksrekryterande utbildning och nationell idrottsutbildning gäller för fyra antagningsomgångar. För riksidrottsgymnasium gäller beslutet för tre antagningsomgångar.

Skolverket beslutar om:

  • särskilda varianter
  • riksrekryterande utbildningar
  • nationellt godkända idrottsutbildningar
  • riksrekryterande idrottsutbildningar.

Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen.

Beviljade utbildningar 2016

Gymnasieskolan

Av de 106 ansökningar som inkom 2016 har 64 utbildningar blivit godkända som särskild variant av ett nationellt program, riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning med start hösten 2017.

Gymnasiesärskolan

Inga ansökningar inkom 2015.

Godkända riksidrottsgymnasier 2018-2021

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa vilka idrotter, orter och skolor som kommer att bedriva riksidrottsgymnasium under perioden 2018-2021.

Riksidrottsförbundets webbplats

Senast granskad: 2016-10-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner