Godkända utbildningar

De beslut som Skolverket tar om att godkänna särskild variant, riksrekryterande utbildning och nationell idrottsutbildning gäller för fyra antagningsomgångar. För riksidrottsgymnasium gäller beslutet för tre antagningsomgångar.

Skolverket beslutar om:

  • särskilda varianter
  • riksrekryterande utbildningar
  • nationellt godkända idrottsutbildningar
  • riksrekryterande idrottsutbildningar.

Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen.

Beviljade utbildningar 2017

Gymnasieskolan

Av de 64 ansökningar som inkom 2017 har 42 utbildningar blivit godkända som särskild variant av ett nationellt program, riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning med start hösten 2018.

Gymnasiesärskolan

En ansökan inkom 2017. Inga utbildningar har blivit godkända.

Godkända riksidrottsgymnasier 2018-2021

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa vilka idrotter, orter och skolor som kommer att bedriva riksidrottsgymnasium under perioden 2018-2021.

Riksidrottsförbundets webbplats

Senast granskad: 2017-10-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner