Idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Specialidrott

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Ämnet specialidrott kommer att omklassificeras från yrkesämne till ett ”vissa ämne”.

Det innebär att det från 1 juli 2017 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning i som lärare ämnet.

Kan jag förlora mitt jobb på grund av de nya reglerna?

Nej, har du en tillsvidareanställning utan att ha lärarlegitimation så fortsätter den att gälla. Däremot krävs det legitimation för att kunna få en ny anställning utan tidsbegränsning.

Hur blir jag behörig som specialidrottslärare?

Det kommer nu bli möjligt att bli behörig i specialidrott grundat på en ämneslärarexamen med specialidrott som undervisningsämne. Du som redan är legitimerad lärare kommer kunna få utökad behöriget i ämnet specialidrott grundat på akademiska studier i ämnet.

Under en tvåårig övergångsperiod, fram till höstterminen 2019, kommer det fortsatt att vara möjligt att utbilda sig till lärare i specialidrott inom yrkeslärarutbildningen och inom vidareutbildning av lärare, VAL.

Alla som påbörjar studierna senast höstterminen 2019 kommer efter avlagd yrkeslärarexamen kunna få behörighet i specialidrott.

Legitimerade lärare som inte har någon yrkeslärarexamen och som vill bli behöriga i specialidrott grundat på relevanta yrkeskunskaper kommer kunna bli det fram till dess att omklassificeringen träder i kraft.

Läs mer:

Konsekvensutredning avseende omklassificering av ämnet specialidrott (105 kB)

Skolverkets föreskrifter för behörighet i vissa ämnen Skolverkets föreskrifter för behörighet i yrkesämnen ​​​​​​​Krav för att få en tillsvidareanställning ​​​​​​​

Tillstyrkan

För att en utbildning ska bli godkänd ska specialidrottsförbundet tillstyrka utbildningen. Tillstyrkan ska bifogas ansökan och vad tillstyrkan ska innehålla finns i detta dokument.

Mall för tillstyrkan NIU (23 kB)

Villkor för att godkännas

Villkoren för att godkännas som riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning finns i 5 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Ansökan för att anordna en idrottsutbildning

Senast granskad: 2014-12-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner