Preparandutbildning

Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt program.

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig.

Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning.

Senast granskad: 2014-10-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner