Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett program för den som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna. Eleven får lära sig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Från höstterminen2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för barn- och fritidsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Centralt i barn- och fritidsprogrammet är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor. På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

På yrkesprogrammen läser man fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen man läst i grundskolan. Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Tre olika inriktningar

Programmet har tre olika inriktningar:

Fritid och hälsa

Denna inriktning ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Exempel på yrken:

 • Bad- och sporthallspersonal
 • Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Personlig tränare

Pedagogiskt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Exempel på yrken:

 • Barnskötare
 • Elevassistent

Socialt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden för att lära sig hur man bemöter människor i olika situationer. Exempel på yrken:

 • Väktare
 • Personlig assistent
 • Stöd och service inom funktionshinderområdet

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen på barn- och fritidsprogrammet är: hälsa, naturkunskap, pedagogik, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän
profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom barn- och fritidsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som skolorna kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om skolan erbjuder det genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för barn- och fritidsprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 700 poäng
 • Inriktningar 300 poäng
 • Programfördjupningar 600 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner