Krav för väktarutbildningen

För att eleverna ska få sin väktargrundutbildning och bli anställningsbara som väktare ställs en del krav. Eleven måste gå den nationella kursen bevakning och säkerhet och betygssättas utifrån kunskapskraven i kursen.

Kursinnehållet är väktargrundutbildningen som styrs av bland annat Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2012:18). För att bedriva utbildningen måste anordnaren vara ett auktoriserat utbildningsföretag.

Skolor som bestämt sig för att erbjuda yrkesutgången väktare inom barn- och fritidsprogrammet måste ta kontakt med någon av nedanstående utbildare som anordnar just denna kurs. I utbildningen ingår praktisk yrkesträning (PYT) som då kan genomföras inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö måste en elev dock ha fyllt 18 år för att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande. En del andra krav ställs också på de elever som ska gå utbildningen och de kraven kan dessa utbildare informera om när ni kontaktar dem.

Följande företag är idag auktoriserade utbildningsföretag:

  • BYA, Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, Kista, tel 08-703 08 00
  • Swedavia AB, Stockholm-Arlanda, tel 08-797 60 00
  • Väktarskolan VS AB, Boden, tel 08-761 30 00
  • Scandinavian Risk Solutions EU AB, Stockholm, tel 08-4409070
  • Learning and Teaching i Sverige ek. förening, Malmö, tel 040-291426
Senast granskad: 2015-10-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner