Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga område på högskolan.

 Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för ekonomiprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

På programmet studerar man ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Eleven lär sig metoder att lösa företags problem och får insikt i människor sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Eleven lär sig också om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och utvecklar sin förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet.

Lika men ändå olika

Alla som går ekonomiprogrammet får lära sig grunderna i ekonomi och juridik. Företagsekonomi och juridik, liksom entreprenörskap är viktiga profilämnen och samhällsekonomi är ett viktigt moment inom ämnet samhällskunskap. Det finns möjligheter att lägga in en hel del språk i programmet för den skola som vill. Psykologi ingår som ett programgemensamt karaktärsämne. Ekonomiprogrammet är ett av de program som har särskilda kurser i entreprenörskap, där ämnet finns väldigt naturligt.

Två inriktningar

Ekonomiprogrammet erbjuder två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Programfördjupningen ger skolorna möjlighet att utforma sina egna profiler.

Ekonomiprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet har två inriktningar.

Ekonomi

Denna inriktning ger kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som marknadsförring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.

Juridik

Denna inriktning ger kunskaper om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ger färdigheter i att analysera och bedöma juridiska problem.

Så är programmet upplagt

På de högskoleförberedande programmen läser man fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma ämnen är: företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom ekonomiprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket. Inom programfördjupningen kan skolor till exempel erbjuda ämnen som ekonomi och juridik, men även i andra ämnen som till exempel filosofi, geografi, matematik, grafisk kommunikation, mediekommunikation, ledarskap och organisation, naturkunskap, sociologi, psykologi och moderna språk.

Poängutrymmet för ekonomiprogrammet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng
  • Inriktningar 300 poäng
  • Programfördjupningar 300 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner