Särskild behörighet

Examen från estetiska programmet ger grundläggande högskolebehörighet, dvs. behörighet till många universitets- och högskoleutbildningar. Vissa utbildningar kräver dessutom särskild behörighet.

Högsko­leverket har delat in särskild behörighet i ett antal områdesbe­hörigheter. Av dessa väljer lärosätena vilken områdesbehörighet som krävs för respektive utbildning. Behörighetsreglerna för en utbildning kan därför skilja sig åt mellan olika lärosäten.

Det kan till exempel röra sig om att ha betyg i fler kurser i mate­matik eller naturvetenskapliga kurser. För estetiska programmet kan det till exempel gälla matematik 2b som lärosätena kan kräva för till exempel psykologutbildningen och grundlärarutbildningen. Skolan kan erbjuda behörighetsgivande kurser inom ramen för programfördjupningen och det individuella valet.

Dessutom ger vissa kurser meritpoäng – moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande, engel­ska och matematik. När en elev söker kan denne lägga till maximalt 2,5 meritpoäng till sitt jämförelsetal.

Om en elev vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera studierna. En studie- och yrkesvägledare kan guida om vilka kurser som behövs för att läsa vidare på högskolan.

En elev har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Tänk på att det är upp till varje skola att bestämma vilka inrikt­ningar, programfördjupningar och individuella val de erbjuder.

Läs mer via länkar till höger om särskild behörighet och områdesbehörig­heter till högskolan.

Senast granskad: 2014-03-03
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner