Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för fordons- och transportprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

På programmet lär man sig om olika fordons funktion och konstruktion. För en mekaniker innebär det hur man diagnosticerar, reparerar och utför service på fordon, och för en förare hur man transporterar gods eller personer. En elev som väljer inriktning godshantering lär sig hur man hanterar gods på lager och i terminaler. Man lär sig också betydelsen av att ge god service och gott kundbemötande.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Fem inriktningar

Programmet erbjuder fem inriktningar.

Godshantering

Denna inriktning ger kunskaper i system för godshantering och logistik. Exempel på yrkesutgångar:

 • Lagerarbetare
 • Terminalarbetare

Karosseri och lackering

Denna inriktning ger kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Exempel på yrkesutgångar:

 • Billackerare
 • Bilskadereparatör

Lastbil och mobila maskiner

Denna inriktning ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Exempel på yrkesutgångar:

 • Lastbilsmekaniker
 • Maskinmekaniker
 • Bussmekaniker

Personbil

Denna inriktning ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Exempel på yrkesutgång:

 • Personbilsmekaniker

Transport

Denna inriktning ger kunskaper i trafikkunskap, transportsystem och logistik. Efter slutförd utbildning erhåller eleven yrkeskompetensbevis samt körkortsbehörigheter för valt fordonsslag. Exempel på yrkesutgångar:

 • Lastbilsförare
 • Bussförare

Situationsanpassat lärande

Ämnesplanerna är upplagda så att eleverna får gå från helhet till delar, från det generella till det specifika. Det betyder till exempel att man börjar prata om bromssystem, för att senare komma in på friktion och bromsbelägg. Programmet bygger mycket på situationsanpassat lärande, det vill säga ämnen tas upp i sitt naturliga sammanhang.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Eleverna läser fler yrkesämnen (karaktärsämnen) och mindre av de ämnen man läst i grundskolan.

Programgemensamma ämnen är: fordons- och transportbranschen och fordonsteknik. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet och vald inriktning, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom fordons- och transportprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet.

De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om skolan erbjuder det genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för fordons- och transportprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
 • Inriktningar 400-500 poäng
 • Programfördjupningar 700-800 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng

Regler vid förarutbildning

Skolverket och Transportstyrelsen har gemensamt tagit fram ett stödmaterial som tydliggör och förklarar de regler som gäller vid förarutbildningar på gymnasiet och inom kommunal vuxenutbildning. Läs eller ladda ner stödmaterialet

Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner