Grundläggande högskolebehörighet

En elev som går ett nationellt yrkesprogram har alltid möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar.

Två personer vid en dator Alla skolor har möjlighet att ge kurser som ger grundläggande behörighet inom yrkesprogrammens ordinarie 2500 poäng. På vissa yrkesprogram ingår kurserna obligatoriskt i utbildningen. På övriga program kan skolorna ge en eller flera behörighetsgivande kurser t.ex. inom programfördjupningen. Eleverna har också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet inom ramen för det individuella valet och som utökat program.

Kraven för grundläggande högskolebehörighet fastställs av regeringen. Kurser som ger grundläggande behörighet är svenska 2, svenska som andraspråk 2, svenska 3, svenska som andraspråk 3 och engelska 6.

Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare för att få veta vad som erbjuds på specifika skolor.

Programstruktur
Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i:

  • gymnasiegemensamma ämnen,
  • programgemensamma ämnen,
  • inriktningar,
  • programfördjupningar,
  • individuellt val och
  • examensarbete.

Examensmål
För varje nationellt program finns ett examensmål som ligger till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen.

Kurser som skolorna kan erbjuda inom respektive program (programstruktur och examensmål)

Kommunal vuxenutbildning
Den som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan men som inte har uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå högskolebehörighet.

Senast granskad: 2014-02-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner