Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet har en tydlig karaktär som genomsyras av service och kommunikation. Det handlar om att lära sig kommunicera på många sätt, att möta människor och få tillägna sig digitala kunskaper och färdigheter.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för handels- och administrationsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med handel, administration och kommunikation, en bred sektor med många yrkesutgångar. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Två inriktningar

Programmet erbjuder två inriktningar:

Administrativ service

Denna inriktning ger kunskaper om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Eleven lär sig också om entreprenörskap och service. Exempel på yrkesutgångar:

 • Ekonomiassistent
 • Projektadministratör
 • Personalassistent

Handel och service

Denna inriktning ger kunskaper om detalj- och partihandel. Eleven lär sig också om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Exempel på yrkesutgångar:

 • Butikssäljare
 • Marknadsförare
 • Varumottagare

Ett program med hög högstanivå

Inom programfördjupningen finns möjlighet att läsa både svenska 2 och engelska 6. Det har också konstaterats att eleverna för vissa yrkesutgångar behöver ytterligare matematik och företagsekonomi, därför finns även möjlighet att välja dessa kurser inom ramen för programfördjupningen.

Entreprenörskap centralt

Entreprenörskap ska genomsyra alla program och i högsta grad gäller det handel- och administrationsprogrammet. Inom servicesektorn handlar det väldigt mycket om eget företagande men också om förhållningssätt. Entreprenörskap är därför ett programgemensamt ämne och eleverna får arbeta praktiskt med entreprenörskap i hela utbildningen genom att det även integreras i sitt sammanhang. På ett liknande sätt är det med andra kunskapsområden, till exempel juridiska frågor, som också integreras i sitt sammanhang vilket ger eleverna en bättre helhetssyn.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Eleverna läser fler yrkesämnen (karaktärsämnen) och mindre av de ämnen man läst i grundskolan.

Programgemensamma ämnen är: entreprenörskap, försäljning och kundservice, handel, information och kommunikation. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig ytterligare inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser. Det finns även ett individuellt val där eleven väljer vad den vill läsa bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom handels- och administrationsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen leder, som på alla yrkesprogram, till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja lärlingsutbildning. Om skolan erbjuder det genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för handels- och administrationsprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
 • Inriktningar 500 poäng
 • Programfördjupningar 700 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner